Ирина Д.

FreelancersИрина Дмитрик

Ukraine Kyiv, Ukraine
3 years ago
Available for hire Available for hire
registered for 3 years

Specialization

Position in global rating 7
  168343 place out of 378276

Portfolio

1500 ₴Продам дипломну роботу

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Продам дипломну роботу на тему"Реферування як засіб аналітико-синтетичної переробки докумнтної інформації"

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

ВСТУП

Розділ 1. Реферат як результат реферування
1.1. Аналітичний огляд використаних джерел
1.2. Винекнення, основні етапи розвитку реферування, поняття, функції та структура реферату.
1.3. Класифікація рефератів

Розділ 2. Реферування як засіб аналітико-синтетичної переробки документної інформації
2.1. Процес реферування документів
2.2. Методика реферування документів.
2.3. Методи автоматизованого реферування документів та автоматизовані реферативні інформаційні системи

Розділ 3. Реферативні видання України: структура та їх характери-
стика
3.1. Реферативні журнали України з природничих та прикладних наук
3.2. Реферативні журнали України з політичних та економічних наук

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ  0

1200 ₴Продам дипломную роботу

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Продам дипломную работу на тему "Інформаційні технології в документознавстві"

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕнь
ВСТУП
РОЗДІЛ І. Сучасні комп’ютеризовані технології
1.1. Аналітичний огляд літератури за темою дослідження
1.2. Інформатизація суспільства
1.3. Нові інформаційні технології
1.4. Коп’ютеризація установи
РОЗДІЛ ІІ. Використання текстового редактора MS Word 2002 в документознавстві
25
2.1. Редагування тексту .
2.2. Форматування тексту
2.3. Вставлення об’єктів у текстовий документ
РОЗДІЛ ІІІ. Табличний процесор MS Excel
3.1. Основні об’єкти Excel
3.2. Упорядкування та фільтрування даних
3.3. Введення, перегляд, редагування і вибір даних за допомогою стандартної форми
3.4. Захист, імпорт та друкування даних
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ  0

90 ₴Продам курсовую работу

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Продам курсовую работу на тему "Забезпечення інформаційних потреб в Україні".

Зміст


Список скорочень............................................................................................3
Вступ.................................................................................................................4
Розділ І Інформаційне забезпечення процесів освіти і науки................6
1.1 Інформайійне обслуговування....................................................8
1.2 Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості......................................................................................................12
Розділ ІІ Державна політика в умовах глобалізації..................................14
2.1 Інформаційне суспільство...........................................................17
2.2 Перспективи розвитку інформаційних технологій...................20
Висновки.........................................................................................................26
Список використаної літератури..................................................................28  0

90 ₴Продам курсовую работуПродам курсовую работу на тему"Реферування як засіб аналітико-синтетичнох переробки документної інформації".

Вступ................................................................................................................................3


Розділ 1. Реферат, як результат реферування
1.1. Виникнення та основні етапи розвитку реферування..........................5
1.2. Реферат: поняття, функції, інформаційне призначення.........................9
1.3. Структура, види, особливості мови і стилю реферату.........................13

Розділ 2. Реферування як засіб АСПДІ (методика реферування)
2.1. Процес реферування................................................................................19
2.2. Методи реферування................................................................................24

Висновки........................................................................................................................29

Список використаних джерел......................................................................................32  0
 

Contact information

Only registered users can view contact information.

Share profile link