FreelancersДарина Кобзарь

Я знаю свою работу и делаю ее хорошо
Are you a client? Suggest Дарине work on your next project. Freelancer? Sign up and start earning right now.

Ukraine Kharkiv, Ukraine
12 minutes ago
Available for hire available for hire
2 Safe completed
1 month 18 days ago
2 Clients
registered for 5 months 26 days

  • менеджмент
  • маркетинг
  • рефераты
  • курсовые
  • эссе
  • помощь студентам
  • студенческие работы
  • быстро и качественно
  • своевременное исполнение
  • бухгалтерский учет
Freelancer Дарина К. — Ukraine, Kharkiv. Specialization — Abstracts, diploma papers, course papers, Article writing
386

Specialization

Abstracts, diploma papers, course papers
65 place out of 1575
Article writing
192 place out of 5830
Overall ranking 3
  8681 place out of 268737

CV

✓ Образование:

2012 г., специальность "Бухгалтерський облік і аудит", магистр

2012 г.  специальность «Маркетинг»

2013-2016 гг. обучение в аспирантуре

2016 г. Кандидат экономических наук


✓ С большим удовольствием уже 13 лет пишу уникальные научные работы по следующим направлениям:

• Бухгалтерский учёт и аудит (любимая тематика❤️)

• Экономика

• Финансы

• Менеджмент

• Маркетинг

• Эмоциональный интеллект (за ним будущее)


🔥Мои работы отличаются высокой уникальностью и профессионализмом.

🚀 Строго! придерживаюсь сроков. Дедлайн обведен кружком в календаре)


✓ Готовлю рецензии и отзывы на работы


✓ Мое хобби - чтение книг, я веду литературный блог, так что с текстами я дружу 📖


✓ Знание языков:

Украинский - высокий уровень

Русский - высокий уровень

Английский - средний уровень (но его хватит, что бы добавить в Ваше исследование анализ трудов зарубежных авторов)
Skills

Portfolio

500 ₴Стаття

Article writing


УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ  0

500 ₴КУРССутнісні риси та основні сфери діяльності БНП

Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ БНП …………………... 5
1.1. Суть поняття та історія розвитку БНП……………………………………. 5
1.2. Фактори розміщення і причини виникнення БНП……………………… 12
1.3. Економічна політика та стратегія діяльності БНП……………………….. 15
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БНП В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ…………………………………………….. 19
2.1. Оцінка сучасних тенденцій розвитку БНП……………………………….. 19
2.2. Функціонування найбільших БНП в міжнародних економічних відносинах………………………………………………………………………. 30
2.3. Вплив БНП на розвиток світової економіки……………………………… 41
РОЗДІЛ 3. ПЕРПСЕКТИВИ РОЗВИТКУ БНП НА СВІТОВОМУ РИНКУ… 45
3.1. Основні проблеми діяльності БПН……………………………………….. 45
3.2. Напрямки розвитку БНП у глобалізованому середовищі……………….. 48
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 53
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….. 56  0

300 ₴Start-Up кафе

Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Обґрунтування доцільності розробки стартапу…………………..….5
Розділ 2. Моделювання функцій управління в процесі підготовки та запровадження стартапу………………………………………………………..22
Висновки…………………………………………………………………………23
Список використаних джерел…………………………………………………..24  0

200 ₴Задание по бух. учету

Tuition  0

450 ₴Курсова робота ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ ПІДПРИ

Tuition


ЗМІСТ

ВСТУП………………...................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………… 6
1.1 Економічна сутність грошових коштів ………………………………… 6
1.2 Класифікація грошових коштів для цілей обліку ……………………… 9
1.3 Огляд літератури та нормативно-правової бази ………………………... 12
Висновки до розділу 1…………………………………………………………. 16
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВА……. 17
2.1 Документальне оформлення обліку грошових коштів у касі підприємства…………………………………………………………………… 17
2.2 Синтетичний та аналітичний облік операцій з грошовими коштами у касі підприємства……………………………………………………………… 26
2.3 Міжнародний досвід обліку грошових коштів у касі підприємства……. 30
2.4 Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів у касі підприємства….. 33
Висновки до розділу 2………………………………………………………… 39
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………….. 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. 43
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 46
ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ………………………………………………………. 48  0

450 ₴Курсова робота

Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ

ВСТУП 5
Соціальні послуги як невід’ємна частина суспільного устрою зарубіжних країн 7
РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОН’ЮНКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ 12
1.1. Загальна характеристика підприємства 12
1.2. Дослідження бізнес-середовища функціонування підприємства 15
1.3. Прогнозування параметрів кон’юнктури ринку 19
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 24
2.1. Розуміння та ставлення підприємства до соціальної відповідальності бізнесу 24
2.2. Відповідальність перед зацікавленими групами 26
2.3. Соціальні бюджети підприємства 29
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ. СКЛАДАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 33
3.1. Розробка соціальної стратегії. Складання програми соціальної відповідальності бізнесу 33
3.2. Результативність соціальної діяльності підприємства 36
3.3. Стимули, перешкоди та перспективи розвитку програм соціальної відповідальності бізнесу 38
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІІ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
ДОДАТКИ  0

350 ₴Задача з бухгалтерського обліку

Tuition


Задача по бух учету  0

450 ₴Звіт з практики

Abstracts, diploma papers, course papers


Реферат


52 сторінки 10 таблиць 7 рисунків

16 літературних джерел 4 додатки

Ключові слова: реабілітаційні послуги, звітність, показник діяльності, маркетинг, чинники впливу, реалізація, попит, споживач, реклама.


Об’єкт практики: Товариство з обмеженою відповідальністю "Х".
Мета практики: використання теоретичних знань, вивчення практики діяльності планово-економічних та збутових служб, формування професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних творчих рішень, збір нормативно-довідкових і інформаційних матеріалів для написання звіту.
В процесі практики були використані: Статут підприємства, фінансова звітність, нормативно-законодавча база України, наукові, навчальні та методичні публікації у сфері маркетингу, статистичні дані Державної служби статистики України, особисті спостереження.

ЗМІСТ
1. Характеристика підприємства 4

2. Аналіз ринку та основних чинників оточуючого середовища 8

3. Організація та управління службами економіки та збуту 17

4. Технологія заходів щодо просування продукції 23

5. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства 29

6. Виконання індивідуального завдання 35

7. Список використаних джерел 41

8. Додатки  0

500 ₴Бізнес-проект

Abstracts, diploma papers, course papers


Вступ
Розділ 1. Опис послуги, галузі та ринку
1.1. Загальний опис бізнес-ідеї
1.2. Опис послуги
1.3. Аналіз галузі та ринку
1.4. Аналіз конкурентів та конкуренції на ринку
1.5. Оцінка конкурентоспроможності послуги
Розділ 2 Маркетинговий план
2.1 Планування обсягів збуту
2.2 Обґрунтування маркетингової стратегії
Розділ 3 Виробничий план
3.1. Вибір місця розташування бізнесу
3.2. Опис процесу надання послуг
3.3. Планування матеріально-технічного забезпечення
3.4. Контроль виробництва та якості послуг
Розділ 4. Організаційний план
4.1. Вибір організаційно-правової форми бізнесу
4.2. Планування персоналу
4.3. Планування витрат на персонал
4.4. Опис власників бізнесу, команди менеджерів, зовнішніх консультантів. Організаційна структура управління
Розділ 5. Фінансовий план
5.1. Планування витрат та собівартості послуги
5.2. Планування ціни послуги
5.3. План доходів та витрат
5.4. Розрахунок точки беззбитковості
5.5. Плановий баланс
5.6. Планування ефективності бізнесу
Розділ 6. Опис ризиків
Висновки
Список використаних джерел
Додатки  0
 

Reviews and compliments on completed projects 2

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Из множества предложенных тем Дарина выбрала одну, в которой является специалистом.
Тема была не простая, про аудит на стыке права и экономики, требования были международного уровня.
Выполнила быстро, нашла множество фактов и деталей, пережила две волны бесчисленных правок от придирчивого заказчика.
В итоге получилась добротная работа.
Спасибо!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Оперативное выполнение . Всегда на связи . Рекомендую ответственного исполнителя

Activity

  Recent proposals 10
НИР по экономике
2020
Написати наукову статтю на основі дослідження в галузі маркетингу
2000
Написати наукову статтю в галузі маркетинг i цифрові технології
2000
Дипломная работа)
6000
КУРСОВАЯ (РД) Гражданское право 4 БЕЮ
1000
КУРСОВАЯ (РД) Административное право 2 БЕЮ
1000
КУРСОВАЯ (РД) Теория государства и права 2 БЕЮ
1000
Написание научной статьи по конкретной тематике: Деривативы
1000
Курсова робота на тему: Управління ризиком ліквідності Альфа-Банку
1000
Написання статтей
500