FreelancersChung Lam

We're here to help you to complete the best of your work with an lowest price, your satisfaction is our top priority.
Are you a client? Suggest Chung work on your next project. Freelancer? Sign up and start earning right now.

Vietnam Hanoi, Vietnam
1 year ago
Available for hire available for hire
registered for 1 year

  • photoshop
  • adobe photoshop
  • photo editing
  • Photoshop обработка
Freelancer Chung L. — Vietnam, Hanoi. Specialization — Artwork, Photo processing
119

Specialization

Artwork
1294 place out of 2428
Photo processing
3033 place out of 7461
Overall ranking 1
  59639 place out of 259189

CV

Xin chào! 
Tôi là một trong những gia đình của tôi. Nó làm cho chúng tôi Sự hài lòng of customers is ưu  tiên hàng beginning of tôi ..

5 DO HÀNG first Lý ĐỂ Hiếu TÔI: 
1. Trải nghiệm than hàng ngàn hình ảnh. 
2. Phần mềm 90% công nghệ là phần mềm. 
3. 100% hàng hóa của chúng tôi và giao tiếp với chúng. 
4. Phần mềm của chúng tôi 24/7 và trả lời ngay lập tức. 
5. Tin vào một trong những quan quan. 

THANG TỤC: 
Khi tôi có những dự án của bạn, khi tôi đang ở đó. trẻ em của chúng tôi

Bạn không phải là ít nhất. 

Tôi không có gì làm được. Tôi mới giao tiếp, tôi cũng giao tiếp, tôi giao giao tiếp. Tôi có mặt 24/7. 

Kinh Đức tôi có, có thể tin tưởng! Tôi có thể làm gì đó khi 

bạn đang ở đây. 

Trân chí, 
Lâm Chung

Skills

Design & art

Portfolio

20 ₴Remove background for hair / hair filter

Photo processing


We edit professionally in the most complex background removal work and still keep the details for the object  5  0

10 ₴Remove background / Clipping path

Photo processing


*** We specialize in skills:
- Cut the lines(clippings path)
- Remove the background
- Retouch the jewelry
- Retouch the skin
- Hair separation
- Cut and change clothes
- Remove dirt from the object
- restore old photos..  6  1

10 $professional photo editing

Photo processing


*** We specialize in skills:
- Cut the lines(clippings path)
- Remove the background
- Retouch the jewelry
- Retouch the skin
- Hair separation
- Cut and change clothes
- Remove dirt from the object
- restore old photos..
___________________________________________________________________________________

*** We're here to help you to complete the best of your work with an lowest price, your satisfaction is our top priority.  6  1
 

Activity

  Recent proposals 8
Удалить фон на фотографиях (более 30 шт.)
100
Удалить фон и вырезать объекты
100
Ретушь, цветокоррекция ювелирных изделий.
100
Обработка 5ти фотографий
100
Обработать каталожные фото
100
Редактирование фото
100
Обработка фото для сайта и буклета
100
Обработка фото для сайта интернет магазина
100