Анастасия Р.

FreelancersАнастасия Рясна

Ukraine Zaporozhe, Ukraine
3 years ago
Available for hire Available for hire
registered for 3 years

Specialization

Position in global rating 9
  194326 place out of 316785

Portfolio

150 ₴Курсовая работаНазва: Літературно-мистецький часопис як тип видання
Актуальність даної роботи обумовлена можливістю виділити і дослідити особливості та специфіку літературно-мистецького часопису як типу видання. Часописи літературно-мистецького спрямування заслуговують на об’єктивне, детальне вивчення та дослідження своїх чинників розвитку, ідейно-тематичної спрямованості, а також наукове вив¬чення змістових уподобань авторів, їхнього ставлення до обраних тем, проблем, визначення авторського внеску в розкриття та вирі¬шення цих проблем.  0

700 ₴Дипломная работа бакалавраНазва: аналіз проблем книговидання в Україні
Книговидавнича справа в Україні, як одна зі складових культурної політики держави, спрямована на задоволення духовних, культурно-освітніх потреб суспільства. Розмаїта за своєю структурою книговидавнича система стає самодостатнім рушієм розвитку культурної, зокрема літературної сфери життя суспільства. Функціональні особливості книжки як одного з найвпливовіших засобів масової комунікації та її соціально-культурні й економічні завдання передбачають дієве державне втручання у книговидавничий процес.
Актуальність теми обумовлена необхідністю дослідити проблеми книговидання, що розглядаються в українських друкованих медіа.
Існує ціла низка питань та проблем, щодо вирішення яких ніхто не вдається, але українські друковані засоби масової інформації намагаються регулярно висвітлювати ситуації, які склалися у книговидавничій сфері.  0

800 ₴Дипломная работа специалистаНазва: АВТОРСЬКИЙ І ЖАНРОВИЙ ДИСКУРСИ ЖУРНАЛУ «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» 1927-1930рр
Актуальність дослідження літературного журналу очевидна, адже він слугував платформою для появи нових художніх та публіцистичних текстів і жанрів, майданчиком для полеміки, органом функціонування літературної критики, ілюстрував національний літературний процес у роки, що на багато десятиліть вперед вплинули не тільки на розвиток літератури, а й українського суспільства в цілому.
Журнал «Нова генерація» відігравав помітну роль у літературно-мистецькому житті України кінця 1920-х – початку 30-х років, іншого, подібного йому за широтою охоплення і значимістю публікацій, видання не було.  0
 

Contact information

Only registered users can view contact information.

Share profile link