Natalia Т.

FreelancersNatalia Тkachuk

Ukraine Ukraine
2 years ago
Available for hire Available for hire
registered for 6 years

Specialization

Copywriting 1
11663 place out of 13695
Article writing 1
7774 place out of 9606
Position in global rating 19
  155067 place out of 297878

Skills

Portfolio

15 €Використання бібліотерапії у корекційній роботі з дітьми з особл

Article writing Article writing


Останнім часом реабілітаційні функції взяли на себе і бібліотеки. Переважно це стосується роботи з дітьми-інвалідами, бо дітям знайти вихід із кризової ситуації, яка є наслідком душевних або фізичних травм, буває набагато важче, ніж дорослим. Один з найбільш дієвих засобів для дитини - література, правильно підібрана бібліотекарем, психологом і лікарем.
Книга не лише містить корисну інформацію - вона сприяє підвищенню самооцінки дитини. Наприклад, читання автобіографій відомих, знаменитих людей, які, будучи інвалідами, домоглися визнання, допомагає дітям усвідомити мету, до якої слід прагнути, і зрозуміти, що навіть при важких хворобах можна стати корисним суспільству, людям. Читаючи художню пригодницьку літературу, дитина, яка перенесла якусь травму, забуває про свою трагедію.
Адаптаційна програма бібліотерапії, крім читання книг, може також складатися із самостійної письмової творчості дітей. Коли дитина вже є не пасивним спостерігачем, а партнером, самостійним автором, що допомагає їй позбутися комплексів.  0

15 €Формальна будова простого односкладного речення в творах П.Куліш

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки можна прослідкувати за розвитком індивідуально-авторського мовотворення та встановити закономірності побудови речень в творчості конкретного письменника.
Не викликає заперечень твердження багатьох дослідників, що система традиційно описуваних синтак¬сичних одиниць, явищ і категорій, для яких установлено сітку взаємовідношень і кореляції, вимагає уточнень та поповнень. У системних описах мови вже знайшло відображення уточнення понять «синтаксичний зв'язок», «член речення»; підлягає перегляду й сама типологія речень. Однак, говорячи про авторську манеру побудови речень (як простих, так і складних), необхідно пам’ятати, що системи традиційно описуваних синтак¬сичних одиниць не достатньо для того, щоб окреслити типологію структуралізації речень.
Глибокий аналіз структурно-семантпчних компонентів речення дозволить визначити критерії типології й класифікації.  0

15 €Образ української інтелігенції в творчості Олени Пчілки.

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Деякі літературознавці під тиском тоталітарно-бюрократичної системи, а подекуди й з кон'юктурних прагнень, намагалися принизити Олену Пчілку. Її звинуватили у крайньому націоналізмі, повісили ярлик буржуазно-ліберальної письменниці. Часто це було зумовлено тим, що авторка намагалася створити образ нової людини, яка перебуває в пошуку, образ українця-інтелігента, що усвідомлює свою приналежність до нації та держави.
Проблема інтерпретації образу нового громадянина, українського інтелігента, створення письменницею нового персонажа – це спричинює актуальність роботи.  0

15 €Міжнародні сюжети у літературній казці ("Попелюшка" Шарля Перро,

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Думку про «можливість переходу певних сюжетів від народу до народу внаслідок історичних взаємин, культурних обмінів та в самозародженні сюжетів існує зв’язок мистецтва з історичними умовами життя суспільства» [3;127] підтримав О. Веселовський. У праці «Историческая поэтика» він досліджував походження сюжетів, їх типологію, варіантність, історію мотивів, поетичну структуру, поетику. Його ідеї про типологію сюжетів, генезис мотивів і запозичень розвинули В. Жирмунський, Е. Мелетинський.
Найважливішою проблемою існування традиційних сюжетів, на нашу думку, є проблема причин і засад оригінальності обробки авторами конкретного сюжету, індивідуальна інтерпретація його кожним письменником. Казка є благодатним матеріалом у зв’язку з високим ступенем проникності. Саме тому «міжнародний характер» мають сюжети багатьох казок. Звичайно ж, не всі сюжети запозичувались. Вибірковість традиційних сюжетів при запозиченні спричинена національними чинника, оскільки автори добирали в основтому ті сюжети, які були б актуальними та популярними в умовах конкретної країни.  0

150 €Творчість Тараса Шевченка: рецептивні моделі

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Рецепція творчості Т.Шевченка становить собою відношення двох світів: художнього світу митця і світу української культури. Зовні це виявляється у співмірності біографії поета та історії його народу.
Сприймання і розуміння такого взаємовпливу потребують безпосереднього контакту кожної людини як з творчістю видатної особи, так і з конкретно-історичною ситуацією, в якій функціонують твори після смерті їх автора. Це відношення постійно мінливе, бо залежить від стану культури, політичного режиму, досвіду читачів, методів інтерпретації художніх текстів.
Т.Шевченкові належить виняткова роль у формуванні української національної ідеології; надавши українській мові статусу мови літературної, він тим самим заклав основу модерної української літератури. Як історіософ він викристалізував стиль нашої історії, надав їй сакрального відтінку. Як філософ-утопіст він закликав до життя на засадах християнства, в гармонії зі всесвітом.  0

1700 ₴Поетика експресіонізму в українській літературі

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Дипломна або магістерська робота, йдеться про естетику експресіонізму в контексті раннього модернізму, стильові тенденції української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, творчість Осипа Турянського в контексті українського модернізму та особливості прози Василя Стефаника. Відобрадено розвиток українського експресфіонізму на прикладфі творчості Осипа Турянського та ВАсиля Стефаника. Робота якісна  0
 

Activity

  Recent proposals 4
Редактор
Ищем талантливых авторов
Работа по выполнению учебных работ.
Написание статей

Contact information

Only registered users can view contact information.

Share profile link