FreelancersВалерия Салтан

Are you a client? Suggest Валерии work on your next project. Freelancer? Sign up and start earning right now.

Ukraine Nikolaev, Ukraine
6 months 16 days ago
Available for hire available for hire
7 Safe completed
2 years ago
12 Clients
age 24 years
registered for 3 years

 • MySQL
 • access
 • срочно
 • курсовая
 • База данных
 • курсовая работа
 • MS Word
 • Microsoft Access
 • дипломная работа
 • MS Excel
 • всегда на связи
 • готова работать
Freelancer Валерия С. — Ukraine, Nikolaev. Specialization — Abstracts, diploma papers, course papers, Databases
329

Specialization

Abstracts, diploma papers, course papers
96 place out of 1554
Databases
86 place out of 1215
Overall ranking
  11772 place out of 267129

CV

Студентка 4 курса ЧНУ им.Петра Могилы

Специальность "Компьютерные науки"

Skills

Portfolio

500 ₴Паралінгвальні елементи

Abstracts, diploma papers, course papers


"Паралінгвальні елементи як структурні компоненти англомовних назв кондитерських виробів"
ВСТУП ..2
РОЗДІЛ 1 ....... 4
МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ...4
1.1 Лінгвокультурологічний та лексикографічний аспекти .. 4
1.2 Паралінгвистика ...6
1.3 Види паралінгвальних засобів ... 8
1.4 Функції паралінгвальних засобів ..9
РОЗДІЛ 2 ........... 10
ІСТОРІЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ... 10
РОЗДІЛ 3 ........ 14
ПОНЯТТЯ ПРО НОМІНАЦІЮ ТА НЕЙМІНГ ... 14
РОЗДІЛ 4 ........ 17
ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНИХ НАЗВ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ . 17
ВИСНОВКИ .... 20
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 21  0

200 ₴Економічна політика зони євро

Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП ....2
РОЗДІЛ 1 .. 5
ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ЗОН ..5
1.1 Поняття оптимальної валютної зони....5
2.1 Традиційний підхід до визначення розмірів валютної зони .. 7
РОЗДІЛ 2 . 10
ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 10
2.1 Історичний процес європейської валютної інтеграції .10
2.2 Аналіз виконання членами Європейського валютного союзу критеріїв конвергенції . 15
2.3 Оцінка відповідності Європейського валютного союзу критеріям оптимальних валютних зон ... 19
РОЗДІЛ 3 ... 24
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ..24
3.1 Сучасні проблеми Європейської валютної інтеграції . 24
3.2 Шляхи вирішення проблем європейської валютної інтеграції і перспективи участі в ній України..28
ВИСНОВКИ ....33
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..35  0

700 ₴Івент менеджмент

Abstracts, diploma papers, course papers


"Становлення івент менеджменту в сучасній українській культурі"
ВСТУП ...3
РОЗДІЛ 1 ...... 5
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ EVENT. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДІЙ .5
1.1 Поняття event ......... 5
1.2 Типологія та класифікація івент ... 8
РОЗДІЛ 2 ... 14
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПОДІЄВИХ ЗАХОДІВ.. 14
2.1 Цілі івент заходів .. 14
2.2 Завдання подієвих заходів... 16
РОЗДІЛ 3 ... 19 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ. EVENT- МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ .. 19
3.1 Розвиток та застосування івет-менеджменту в Україні .. 19
3.2 Event – менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України
3.3 Подієвий менеджмент у мистецтві..27
3.4 Актуальні проблеми становленя івент-менеджменту в Україні..36
ВИСНОВКИ ... 40
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 41  0

400 ₴Організація та планування туристичного бізнесу

Abstracts, diploma papers, course papers


Організація та планування туристичного бізнесу на прикладі сільської гостинної садиби "Золота Підкова"
ВСТУП ..2
РОЗДІЛ 1 ...4
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА . 4
1.1 Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві ..4
1.2 Стратегічне планування на підприємстві .. 8
1.3 Організація розроблення планів на підприємстві ...11
РОЗДІЛ 2 .. 18
АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТУЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОЇ ГОСТИНОЇ САДИБИ «ЗОЛОТА ПІДКОВА» ..18
2.1 Загальна характеристика сільської гостиної садиби «Золота підкова» та характеристика послуг, які вона пропонує.... 18
2.2 Характеристика ринку відпочинку ... 20
2.3 SWOT-аналіз сільської гостиної садиби «Золота підкова» .... 22
РОЗДІЛ 3 .. 25
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСТИНОЇ САДИБИ .. 25
3.1 Шляхи вдосконалення рекламної діяльності гостиної садиби ...25
3.2 Вдосконалення навичек спілкування з клієнтами .. 26
ВИСНОВКИ ...29
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...31  0

400 ₴Економіко-статистичний аналіз освіти

Abstracts, diploma papers, course papers


"Економіко-статистичний аналіз освіти та наукової діяльності"
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 .....6
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОСВІТИ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ....... 6
1.1 Суть, складові та класифікація основних понять і процесів в межах економічної діяльності освіти та наукової діяльності ...6
1.2 Методичні аспекти економіко-статистичного аналізу освіти та наукової діяльності ... 14
1.3 Законодавча, нормативно-правова та інформаційна база ....20
РОЗДІЛ 2 ...27
ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ М.КИЄВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ .. 27
2.1 Загальна економіко-статистична характеристика фінансування сфери економічної діяльності, що є об’єктом дослідження ...27
2.2 Організація фінансування освіти з бюджету у Святошинському районі ..... 34
2.3 Аналіз динаміки складу та структури показників видаків бюджету на освіту у Святошинському районі м.Києва ..... 43
ВИСНОВКИ ...66
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..67  0

400 ₴Офшорні зони

Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП . 2
РОЗДІЛ 1 .6
РОЗВИТОК ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ СУЧАСНИХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ`ЯЗКІВ .... 6
1.1 Передумови виникнення офшорів та їх еволюція в системі світогосподарських зв`язків
1.2 Сучасний розвиток основних офшорних юрисдикцій світу.11
1.3 Глобалізація фінансового капіталу та роль офшорних зон в економічному розвитку країн..13
РОЗДІЛ 2 ....18
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ОФШОРНИХ ЗОНАХ. 18
2.1 Основні форми організації підприємницької діяльності в офшорних зонах та їх роль у податковій конкуренції .. 18
2.2 Генезис розвитку фінансових операцій офшорних зон в контексті економічного розвитку держави ..22
2.3 Політика промислово розвинутих країн щодо офшорних зон. 25
РОЗДІЛ 3 .28
ОФШОРНІ ЗОНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
3.1 Інноваційні схеми фінансових операцій з використання офшорних зон в Україні..28
3.2 Особливості розвитку офшорних регіонів: організаційно-екномічний аспект .33
3.3 Перспективи й ефективніть використання переваг офшорних зон в Україні .34 ВИСНОВКИ .37  0

800 ₴Розробка алгоритму і програми синтаксичного аналіз

Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ
ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 9
ПОНЯТТЯ ЛЕКСИЧНОГО ТА СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ 9
1.1. Лексичний аналізатор 9
1.2 Синтаксичний аналізатор 13
1.2.1 Обробка синтаксичних помилок 15
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ 18
2.1 Дерево розбору. Перетворення дерева розбору в дерево операцій 18
2.3 Призначення симантичного аналізу 22
2.4 Етапи семантичного аналізу 24
РОЗДІЛ 3 28
РОБОТА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 28
3.1 Алгоритм синтаксичного аналізу 28
3.2 Блок схема на мові Python 30
3.3 Тестування програми лексичного аналізатора і синтаксичний парсер 34
РОЗДІЛ 4 39
ОХОРОНА ПРАЦІ ПРОГРАМІСТА 39
4.1 Характеристика умов праці програміста 39
4.2 Вимоги до виробничих приміщень 39
4.2.1 Забарвлення і коефіцієнти віддзеркалення 39
4.2.2 Освітлення 40
4.2.3 Параметри мікроклімату 42
4.2.4 Шум і вібрація 44
4.3 Ергономічні вимоги до робочого місця 45
4.4 Режим праці 48
4.5 Розрахунок освітленості 50
4.6 Розрахунок рівня шуму 52
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55
ДОДАТОК А 57
ДОДАТОК Б 61
ДОДАТОК В 69

(Цена за оформленную записку)  0

700 ₴Особливості переводу ділового словника

Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП 5
РОЗДІЛ І 7
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 7
1.1. Стиль ділових листів та документів 8
1.2. Стиль військових документів 12
Висновки до першого розділу 15
РОЗДІЛ ІІ 16
СТИЛЬ ЯК ВАЖЛИВІШИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ 16
2.1. Класифікація стилів перекладу 16
2.2 Розмовний стиль 17
2.3 Офіційно-діловий стиль перекладу 18
2.4 Газетно-публіцистичний стиль 26
Висновки до другого розділу 28
РОЗДІЛ ІІІ 29
ПЕРЕКЛАД В СФЕРІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННІ 29
3.1 Особливості, прийоми та правила перекладу в сфері ділового спілкування 29
3.1.1 Інтернаціональні особливості ділового спілкування 32
3.1.2 Транслатологіческая класифікація типів текстів в діловому спілкуванні 34
3.1.3 Особливості ділового етикету та його вплив на мову ділового спілкування 35
3.1.4 Коректність перекладача в сфері ділового спілкування 40
3.1.5 Підстилі і жанри офіційно-ділового стилю в аспекті перекладу 41
3.1.6 Лінгвістичні особливості англійської та російської мови ділового спілкування 42
3.2 Особливості комерційної кореспонденції 45
Висновок до третього розділу 46
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
Додаток А 52  0

300 ₴Виробництво сільгосппродукції

Databases


На скрину показана "Кнопочная форма"  49  0

500 ₴База данных складского учета

Databases


На скрину показана "Кнопочная форма"  57  0

200 ₴"Бахчисарай очима Пушкіна і Міцкевича"

Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ
ВСТУП 2
РОЗДІЛ І 3
ПРИЧИНА ПОЯВИ О.С.ПУШКІНА ТА А.Б.МІЦКЕВИЧА В КРИМУ 3
1.1. Олександр Пушкін в Криму 3
1.2. Адам Міцкевич в Криму 9
РОЗДІЛ ІІ 14
ОБРАЗ КРИМУ В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТВІ АДАМА МІЦКЕВИЧА ТА ОЛЕКСАНДРА ПУШКНА 14
2.1 «Кримські сонети» А.Міцкевича 15
2.2. «Бахчисарайський фонтан» О.Пушкін 18
РОЗДІЛ ІІІ 21
ЛЕГЕНДА «ФОНТАН СЛІЗ БАХЧИСАРАЙСЬКОГО ПАЛАЦУ» 21
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25  0

150 ₴Операції над екзотичними валютами

Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ
ВСТУП 2
Розділ 1. СУТНІТЬ ВАЛЮТИ 3
1.1 Поняття валюти 3
1.2.Класифікація валют 3
1.3 За сферою і режимом застосування 5
Розділ 2. ВИДИ ЕКЗОТИЧНИХ ВАЛЮТ ТА ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ 8
2.1 Класифікація екзотичних валют 8
2.2 Екзотичні валютні пари та їх приклади 9
2.3 Операції, які виконуються над екзотичними валютами 12
ВИСНОВКИ 19
Список використаної літератури 20  0

Зародження та розвиток політичної економії

Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 6
1.1 Донаукова фаза економічної науки 6
1.2 Зародженняполітичноїекономії 7
2. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 12
2.1 Класичні підходи до політичної економії 12
2.1.1 Меркантилізм 15
2.1.2 Фізіократи 15
2.1.3 Класична політекономія 16
2.1.4 Маржиналізм 17
2.1.5 Кейнсіанство 18
2.1.6 Монетаризм 19
2.1.7 Інституціоналізм 20
2.2 Формування і методологія марксистської політичної економії 21
2.2.1 Основні ідеї твору «Капітал» К.Маркса 23
3. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В УКРАЇНІ 25
3.1 Історія розвитку політичної економії в Україні 25
3.2 Сучасна політична економіка в Україні 26
ВИСНОВКИ 29
Список використаної літератури 30  0

Преподаватели

Information gathering  0

Технологія обробки та монтажу відео

Abstracts, diploma papers, course papers  0
 

Reviews and compliments on completed projects 17

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Валерии, за хорошо выполнению работу и ответственность, таких людей в сфере фриланс мало! Был рад сотрудничеству, и буду обращаться еще.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа была выполнена очень качественно и быстро! Спасибо!

13 May 2018 800 ₴
База даних в аксес

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Рекомендую, мені дуже все сподобалсь. Робота виконана чудово і швидко!!!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо Валерії за добре зроблену роботу. Все добре. Радимо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо Валерії за виконану працю. Якісно та у домовлені терміни. Будемо звертатись ще. Рекомендуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работы выполнены быстро (раньше указанного строка), и качественно).

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Валерія дотрималась вказаного ТЕРМІНОВОГО терміну! Робота була лише раз на доопрацюванні!
Приємне спілкування! Рекомендую!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Благодарна за сотрудничество, проэкт выполнен в сроки)

28 September 2017 700 ₴
Фізичне виховання

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за хорошую работу. Рекомендую к сотрудничеству!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Валерия замечательный фрилансер - заказ выполнила очень быстро и по доступной цене, всем советую без каких-либо сомнений!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу!

Profile deleted | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Как всегда просто супер!!!!!!!!!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работаю с Валерией не впервые. Как всегда очень довольна качеством! Все выполнено вовремя, исполнитель всегда на связи, все выполняет с первого раза.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Как всегда исполнитель не подвела! Очень рекомендую!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Супер. В реферате все самое нужное, нет лишнего. Очень рекомендую данного исполнителя!!!

23 November 2016 100 ₴
База Данных Access

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все хорошо, быстро и качественно.
Рекомендую исполнителя!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Я получила именно тот результат, на который рассчитывала. Спасибо.

Activity

  Recent proposals 10
База в Access для малого бизнеса
1300
База данных для маленького бизнеса
800
Набір 0,5 сторінки тексту
100
Создать простую базу на Microsoft Office Access и оформить отчет по КР
600
Python две задачки
300
Реферат по облачным технологиям
300
Намалювати готову схему бази даних у Visio
150
Создание минимальной базы данных в Microsoft Access
300
Создать небольшую базу данных
1000
Доделать БД на MC ACCESS
816