Анна Б.

FreelancersАнна Буянкина

Нет невозможного, есть либо отсутствие желания, либо стимула!!!

Ukraine Krivoi Rog, Ukraine
11 minutes ago
replies within a few hours
added 10 proposals
Available for hire Available for hire
registered for 2 years
57 Safes completed
4 arbitration procedures

Specialization

Abstracts, diploma papers, course papers
1 place out of 2053
Position in global rating
  125 place out of 227753

CV

Занимаюсь выполнением студенческих работ с 2004 г. Практикующий преподаватель ВУЗа Украины. 


Основное направление выполняемых работ: экономика, финансы, банковское дело, маркетинг, менеджмент, страхование, эконометрика, статистика и др.


В людях ценю ЧЕСТНОСТЬ!  Нет доверия - нет и плодотворного сотрудничества!Skills

Portfolio

Оцінка вартості нематеріальних активів

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ #НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ#
6
1.1. Економічна сутність та види нематеріальних активів 6
1.2. Класифікація та види нематеріальних активів 13
1.3. #Методика #оцінки #вартості #нематеріальних активів# 23
РОЗДІЛ ІІ #АНАЛІЗ #ЕФЕКТИВНОСТІ #ВИКОРИСТАННЯ #НЕМАТЕРІАЛЬНИХ #АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «КИЇВСТАР»

26
2.1. Економічна та організаційна характеристика ПрАТ «КИЇВСТАР»
26
2.2. #Оцінка# вартості# нематеріальних #активів #ПрАТ «КИЇВСТАР»
45
2.3. Особливості амортизації нематеріальних активів ПрАТ «КИЇВСТАР»
53
РОЗДІЛ ІІІ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

58
ВИСНОВКИ 64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 66
ДОДАТКИ 70  0

750 ₴Підвищення ефективності експортних операцій

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
1.1. Економічна сутність #експортних #операцій
1.2. Нормативно-правове регулювання експортних операцій
1.3. Методи оцінки ефективності експортних операцій
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТОВ «ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ «ДСД»
2.1. Загальна характеристика ТОВ «ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ «ДСД»
2.2. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства
2.3. Аналіз ефективності експортних операцій ТОВ «ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ «ДСД»
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Розробка заходів щодо підвищення #ефективності #здійснення #експортних #операцій господарюючими суб’єктами
3.2 Розрахунок #економічного #ефекту від запропонованих заходів  0

Завдання з маркетингу на прикладі компанії Heinz

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Завдання з маркетингу на прикладі компанії Heinz по заданих пунктах:

1. Стратегічне планування маркетингової діяльності компанії:
1.1 Загальна стратегічна модель Портера
1.2 Матриця "#Boston #Consulting #Group"
1.3 #Матриця #Мак-Кінсі
1.4 #Матриця #Ансоффа
2. Матриця Маслоу
3. Позиціонування товару на ринку
4. #Матриця #Томпсона-Стрікленда
5. Комплекс маркетингу компанії на основі #4Р
6. Висновки  0

800 ₴Асортиментна політика

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Пояснювальна записка до дипломного проекту на тему: 124 с., 12 рис., 21 табл., 1 додаток, 73 літературних джерел.
У першому розділі роботи було розглянуто місце та роль #продуктової #політики та її взаємозв’язок зі #стратегією #підприємства, досліджено методи і напрямки аналізу асортиментної політики; визначено алгоритм розробки інструментарію стратегічного й оперативного управління #асортиментом підприємства оптової торгівлі.
Другий розділ роботи, який носить аналітичний характер містить дослідження стану та проблем асортиментної політики в маркетинговій продуктовій політиці підприємства «Трансбізнес».
У рекомендаційному – третьому розділі запропоновано напрямки #вдосконалення #управління #товарним #асортиментом в #маркетинговій #продуктовій #політиці на діючому підприємстві та розраховано ефект від розглянутих рекомендацій.
У черговому розділі проаналізовано стан охорони праці та захисту в надзвичайних ситуаціях.  0

Розвиток холдингової діяльності

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ
6
1.1 Економічна #сутність та класифікація# об’єднань# підприємств# 6
1.2 Поняття #холдингових компаній# та правові засади їх створення та функціонування
11
1.3 #Світовий досвід створення та діяльності холдингів# 14

РОЗДІЛ 2 #АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ# НА ПРИКЛАДІ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ ХОЛДИНГУ ІНТЕРПАЙП ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

18
2.1 Характеристика холдингу ІНТЕРПАЙП та його структурної одиниці ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
18
2.2 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
23
2.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
30

РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
40
3.1 Основні перспективи розвитку ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 40
3.2 Аналіз факторів та резервів збільшення випуску та реалізації продукції
42

ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53
ДОДАТКИ  0

Выбор канала продаж страховых продуктов

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Содержание
стр.
Введение 3
Теоретико-методологические основы выбора #канала# продаж# страховых# продуктов# 5
Понятие страхового продукта и организационной структуры их продаж 5
Технология продаж страховых продуктов 8
Особенности выбора канала продаж, для определенного страхового продукта 17
#Анализ каналов продаж# ООО «Страховой группы «АСКО» 19
Общая характеристика ООО «СГ «АСКО» 19
Анализ показателей деятельности ООО «Страховой группы «АСКО» 22
Анализ структуры каналов продаж ООО «Страховой группы «АСКО» 31
Перспективы расширения каналов продаж ООО «Страховой группы «АСКО» 39
Банкострахование, как перспективное направление расширения каналов продаж страхового продукта 39
Перспективы #внедрения# банкострахования# в условиях ООО «Страховой группы «АСКО» 42
Заключение 45
Список использованных источников 47
Приложения  0

Процес прийняття управлінських рішень

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ЗЕД
1.1 Сутність процесу прийняття управлінських рішень у ЗЕД
1.2. Класифікація проблем і рішень у #процесі# прийняття# управлінських# рішень#
1.3. Умови прийняття управлінських рішень у #сфері ЗЕД#
РОЗДІЛ 2. #МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ# У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
2.1 Переваги #класичної моделі#
2.2 Характеристика #адміністративної моделі#
2.3 Основні складові #політичної моделі#
РОЗДІЛ 3. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  0

Економічна кібернетика

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДІЛ.1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ #РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ# В ЕКОНОМІЦІ
1.1 Сутність регресійного аналізу
1.2 Роль регресійного аналізу в економіці
1.3 Основні етапи регресійного аналізу
РОЗДІЛ 2. #МОДЕЛЮВАННЯ# РІВНЯ #ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ# ВІТЧИЗНЯНОЇ #ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ#
2.1 Сутність інноваційної діяльності
2.2. Розробка моделі рівня фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні за допомогою кореляційно-регресійного аналізу
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
3.1. Програмне вирішення поставленої задачі
3.2. Результат проведення факторного регресійного аналізу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ  0

Розрахункова робота з економіки підприємства

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ

ВСТУП
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. Економічна сутність #продуктивності праці#
1.2. #Мотивація праці#
1.3. Фактори підвищення продуктивності праці
1.4 Економічний зміст #оплати праці#
1.5. Форми і системи оплати праці
РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
Розділ 1. Планування виробничої програми
Розділ 2. Планування показників по праці
Розділ 3. Планування собівартості прибутку та рентабельності продукції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  0

Аналіз фінансового стану ПАТ

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. #АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ# ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 5
1.1 Аналіз #майнового стану# ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 5
1.2 Аналіз #фінансової стійкості# ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 11
1.3 Аналіз ліквідності і платоспроможності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 16

Висновок до розділу 1 20
розділ 2. АНАЛІЗ #ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ# ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 21
2.1 Аналіз фінансових результатів і рентабельності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 21
2.2 Аналіз ділової активності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 26
2.3 #Аналіз дебіторської# та #кредиторської заборгованості# ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 28
Висновок до розділу 2 32
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 33
Висновок до розділу 3
ВИСНОВОК 40
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ 43  0

Стратегічний маркетинг

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Вплив #соціально-культурних чинників# на поведінку споживачів на #міжнародному ринку#
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ З УРАХУВАННЯМ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
1.1. Соціально-культурні деретмінанти поведінки споживачів
1.2. Маркетингові стратегії диференціації на міжнародному ринку
1.3. Мотивація споживання на міжнародному ринку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ #МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА# ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Характеристика господарської діяльності та внутрішнього середовища підприємства
2.2. Аналіз мікросередовища
2.3. Аналіз макросередовища. PEST- аналіз
2.4. SWOT- аналіз та визначення основних напрямків діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПОЖИВАЧІВ
3.1. #АВС –аналіз# та обґрунтування рішення про організацію запасів
3.2. #БКГ – аналіз# положення товару на ринку
3.3. Рекомендації щодо вдосконалення організації маркетингової діяльності підприємства з урахуванням соціокультурних особливостей споживачів  0

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
1.1 Наукові підходи до визначення системи управління людськими ресурсами
1.2 Принципи формування системи управління людськими ресурсами
1.3 Механізм оцінювання ефективності системи управління людськими ресурсами

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Загальна характеристика ТОВ «Телекарт-Прилад»
2.2 Дослідження стану системи управління людськими ресурсами на підприємстві
2.3 Виявлення чинників впливу на формування системи управління людськими ресурсами ТОВ «Телекарт-Прилад»

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Розробка моделі вдосконалення механізму управління людськими ресурсами ТОВ «Телекарт-Прилад» з позиції системного підходу
3.2 Оцінка ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  0

Анализ эффетивности канала прямых продаж страховых

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Содержание

Введение
1 Теоретические основы эффективности каналов продаж страховых продуктов
1.1 Понятие, свойства и структура страховых продуктов
1.2 Каналы продаж страховых продуктов
1.3 Показатели эффективности каналов продаж
2 Анализ эффективности и финансовый результат каналов продаж страховых продуктов
2.1 Краткая характеристика ОАО «АльфаСтрахование»
2.2 Анализ финансовых показателей ОАО «АльфаСтрахование»
2.3 Оценка эффективности каналов продаж страховых продуктов
3 Проблемы и перспективы повышения эффективности канала прямых продаж
3.1 Перспективы развития точек продаж в современных условиях
3.2 Повышение роли персонала в формировании эффективного канала сбыта
Заключение
Список использованных источников
Приложение  0

Посредническая коммерческая деятельность

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………………………………5
1.1 Подходы к определению посреднической деятельности………………..5
1.2 Коммерческое посредничество в общей классификации сфер
посредничества………………………………………………………………….9
1.3 Специализация коммерческой посреднической деятельности…………14
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «УРАЛМЕТ»………………18
2.1 Общая характеристика ООО «УралМет»…………………………………18
2.2 Экономическая характеристика организации……………………………22
2.3 Анализ финансового состояния ООО «УралМет»………………………26
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ПОСРЕДНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ…………………..33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………..40
ПРИЛОЖЕНИЯ  0

Капітальне будівництво як вид господарської діял.

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
5
1.1. Термін «капітальне будівництво» та його застосування у різних наукових сферах
5
1.2. Основні критерії виокремлення категорії «капітальне будівництво»
7
1.3. Економіко-технологічні особливості капітального будівництва та їх правове регулювання
13
РОЗДІЛ 2 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
18
2.1. Поняття та особливості застосування правових засобів впливу
18
2.2. Особливості правових засобів впливу у сфері капітального будівництва
21
РОЗДІЛ 3 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПУБЛІЧНОГО ВПЛИВУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ

25
3.1. Стан програмно-цільовий державний вплив на капітальне будівництва
25
3.2. Ліцензійні засоби впливу у сфері капітального будівництва
27
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35  0
Show more 13 works

Feedback about accomplished project 140 1

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена на отлично! Спасибо Анне, понравилось сотрудничество!

Николай М. Николай Мокрушин | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Анне за работу!
Отличный специалист, оперативные ответы, работа в срок!
Рекомендую!

Николай М. Николай Мокрушин | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Нарешті здали курсову. прискіпливий викладач заставляв переробляти постійно!

Іван Ц. Іван Цимбалюк | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличный исполнитель, не смотря на порой не адекватные требования преподавателя или полностью противоречащие друг другу, справилась на 100%

Роман Л. Роман Лозовой | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за сотрудничество Анна. Рекомендую как грамотного специалиста

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

26 December 2017 100 ₴
Доклад, презентация

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Анна. Как всегда приятное сотрудничество!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за сотрудничество! С наступающими Новогодними праздниками)

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Нарешті здали курсову! Робота виконана. Проект тривав майже 3 місяці, оскільки був поетапний захист розділів, а потім багато правок. Анна, фахівець, знає свою роботу, хоча в ході даного проекту у нас виникали трохи непорозуміння, але все ж Анна вносила необхідні правки! Дякую!

Іван Ц. Іван Цимбалюк | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

продолжаем работу

Ольга Ж. Ольга Жукова | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо. Работа выполнена в срок и самым наилучшим образом.

Виктория Т. Виктория Тарасова | Safe Safe

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все было сделано замечательно, в краткие сроки. Чуть больше по времени выполнения работы вышло, но сама работа была трудоемкая. Анна всегда выходила на связь, отвечала на все вопросы оперативно, рада, что обратилась именно к ней.

Anastasia K. Anastasia Kovalenko | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Анна за хорошие проекты. С вами приятно сотрудничать)

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличный фрилансер.Работа на высшем уровне.Спасибо.

Igor E. Igor Erema | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличный исполнитель. Спасибо.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Очень ответственный автор, всегда на связи, доработки делает в кратчайшие сроки

Роман Л. Роман Лозовой | Response feedback

26 November 2017 1000 ₴
Создание бизнес-плана

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Очень доволен сотрудничеством! Человек задает вопросы, вникает в суть, чтобы сделать грамотно. Когда понадобилось внести правки - было сделано. Справедливые 10/10

Outis O. Outis Outis | Safe Safe | Response feedback

22 November 2017 500 ₴
Фин Анализ.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличная коммуникабельность и хорошо справились с работой!

Антон Ф. Антон Филипчук | Personal Personal project | Response feedback

18 November 2017 120 ₴
3 задачи

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Качественное и успешное сотрудничество. Видно профессиональный подход к делу!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Результатами работы довольны. Спасибо!

Ольга Ж. Ольга Жукова | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Доводит проект до логического завершения, не смотря порой на не обоснованные доработки

Роман Л. Роман Лозовой | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Не смотря на одно предприятие сделала 3-и уникальных диплома

Роман Л. Роман Лозовой | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Будем сотрудничать и далее, делает не реально сложные дипломы

Роман Л. Роман Лозовой | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличный автор, полностью разбирается в своей теме

Роман Л. Роман Лозовой | Personal Personal project | Response feedback

7 November 2017 2100 ₴
Маркетинг

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Выполнен большой объем работы. С Анной приятно сотрудничать. Виден профессиональный поход.

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличный автор, не смотря не адекватность преподавателя в требованиях к доработкам, справилась га отлично

Роман Л. Роман Лозовой | Personal Personal project | Response feedback

20 October 2017 2000 ₽
3 глава диплома

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Качественно выполненая работа

Роман Л. Роман Лозовой | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Не первый раз работаю с Анной. К сожалению, Анна не справилась с работой - взялась за работу, которую "не осилила" (не нашла материалы и не выполнила требования по оригинальности), переносила сроки отправки материалов и в конце просто перестала выходить на связь.
Надеюсь, этот проект навсегда останется неприятным исключением.

Богдан К. Богдан Кузьменко | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все сделано согласно начальным требованиям и методическим рекомендациям

Роман Л. Роман Лозовой | Safe Safe | Response feedback

9 October 2017 800 ₽
Отчет по практике

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отметка отлично

Роман Л. Роман Лозовой | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё как всегда отлично. Спасибо за работу!

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Замечательнй автор, всегда на связи, доработки в кратчайшие сроки, рекомендую.

Роман Л. Роман Лозовой | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличная работа, выполнена раньше установленного срока.

Оксана П. Оксана Попий | Response feedback

4 September 2017 1500 ₴
Дипломная работа

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличная работа, спасибо Вам большое. Выполнено в два раза быстрее установленного срока.

Оксана П. Оксана Попий | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все хорошо, рекомендую.

Руслан Г. Руслан Гуськов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за сотрудничество.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

15 June 2017 1500 ₴
Переделать диплом

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Анна - отличный автор! Рекомендую к сотрудничеству

Богдан К. Богдан Кузьменко | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Великолепная работа:
Высокое качество
Сдача раньше срока
Контактность
Рекомендую!

Богдан К. Богдан Кузьменко | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа была произведена качественно и в срок. Анна очень внимательный и чуткий исполнитель. Профессионально и с должной детализацией! Оценка 10 из 10!

Яков О. Яков Оненке | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличная работа, выполнена раньше срока. Крайне рекомендую.

Богдан К. Богдан Кузьменко | Personal Personal project | Response feedback

19 May 2017 3750 ₽
ВКР

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за сотрудничество. Анна отличный специалист. Рекомендую!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличный исполнитель!

Владимир Л. Владимир Линченко | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всем доволен. Работа выполнена согласно требованияи и точно в срок

Дмитрий А. Дмитрий Асаула | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Чим талі тим все важче поспілкуватися з Ганною. На повідомлення не відповідає, дзвінки ігнорує.

Богдан М. Богдан Михальчук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отлично как обычно

Анатолий А. Анатолий Алексенко | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

робота була надіслана після дедлайну, а в іншому все чудово) дякую!

Юлія Б. Юлія Бондар | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Исполнитель отличный. Работа выполнена качественно и в срок)

Анастасия Б. Анастасия Белая | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

сделано раньше сроков, все качественно и аккуратно.

Юля П. Юля Прага | Personal Personal project | Response feedback

15 April 2017 300 ₴
Финансы и кредит 5

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Блогодарен за выполненную работу

Анатолий А. Анатолий Алексенко | Response feedback

7 April 2017 200 ₴
Финансы и кредит 8

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

30 March 2017 3500 ₽
Дипломная работа

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Анна, спасибо за сотрудничество по очередной работе)

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

30 March 2017 200 ₴
Финансы и кредит 7

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отлично и во время

Анатолий А. Анатолий Алексенко | Response feedback

24 March 2017 500 ₴
ОП. Финансы.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за плодотворное сотрудничество.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

23 March 2017 300 ₴
Финансы и кредит 6

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все как всегда отлично и раньше времени

Анатолий А. Анатолий Алексенко | Response feedback

22 March 2017 350 ₴
Отчет по практике

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отлично выполненная работа. Как всегда, все на высоком уровне.

Алан Б. Алан Бишоп | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо все как всегда четко и вовремя

Анатолий А. Анатолий Алексенко | Response feedback

10 March 2017 150 ₴
АФХД

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена оперативно и грамотно. Благодарю вас!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за довготривалу плідну співпрацю

Богдан М. Богдан Михальчук | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо большое

Анатолий А. Анатолий Алексенко | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Очередная успешная работа. Спасибо Анна!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Вежливо , оперативно и граммотно.
Благодарен.

Анатолий А. Анатолий Алексенко | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за довгу і продуктивну співпрацю.

Юрій М. Юрій Михальчук | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо, рекомендую Вас, как ответственного исполнителя.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за продуктивну співпрацю.

Богдан М. Богдан Михальчук | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Очень хороший исполнитель, спасибо за работу.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Були певні робочі моменти, але загалом я задоволений виконаною роботою.

Богдан М. Богдан Михальчук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё супер, спасибо!)

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Очень благодарна Анне, выполнено в срок (даже раньше), качественно, соответствует всем требованиям. Виден профессионал. При случае - снова обращусь. Рекомендую к сотрудничеству.

Юлия Г. Юлия Гаевская-Ковалева | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Благодарен Анне за хорошее выполнение проектов!

Иван Б. Иван Белов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо! Всё отлично, как и всегда!

Иван Б. Иван Белов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличная работа высокого качества, выполненная в срок и с условием всех оговоренностей. Однозначно рекомендую автора

Станислав Ш. Станислав Шишкин | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Рекомендую Анну как ответственного исполнителя!

Иван Б. Иван Белов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо! Будем продолжать сотрудничество!

Иван Б. Иван Белов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Були певні робочі моменти, але загалом задоволений виконаною роботою. Всім рекомендую Ганну як першокласного спеціаліста.

Богдан М. Богдан Михальчук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё хорошо, как обычно.
Анна, спасибо за помощь!!!

Роман С. Роман Стец | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Приятно работать с Анной. Профессионал своего дела! Спасибо.

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все хорошо, спасибо за сотрудничество.

Art T. Art Tj | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все в срок, спасибо!

Роман С. Роман Стец | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Исполнитель немного не уложился в сроки, но выполнит работу согласно методичке. Также, исполнитель предложил компенсацию за задержку сроков. В целом, хороший исполнитель.

Дмитрий А. Дмитрий Асаула | Safe Safe | Response feedback

19 December 2016 300 ₴
Курсова з менеджменту

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за співпрацю. Всім рекомендую.

Богдан М. Богдан Михальчук | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре. Задоволений співпрацею з Ганною.

Богдан М. Богдан Михальчук | Personal Personal project | Response feedback

16 December 2016 50 ₴
Тези на конференцію

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Вже вкотре співпрацюю з Ганною. Всім задоволений.

Богдан М. Богдан Михальчук | Personal Personal project | Response feedback

16 December 2016 50 ₴
Тези на 2 сторінки

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Співпрацюю з Ганною вже досить давно. Всім рекомендую.

Богдан М. Богдан Михальчук | Personal Personal project | Response feedback

11 December 2016 300 ₴
Менеджмент

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Анне за очередную качественную работу. Продолжаем сотрудничество!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

3 December 2016 1300 ₽
Отчёт о практике

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хороший исполнитель все хорошо.

Art T. Art Tj | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Рекомендую Анну как ответственного специалиста. Спасибо!

Иван Б. Иван Белов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за доработку)
Буду рад сотрудничеству дальше.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

23 November 2016 300 ₴
КР. Менеджмент.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу!

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

13 November 2016 250 ₴
КР. Менеджмент.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Приятно работать, всегда в срок. Без замечаний. Спасибо за работу)

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу! Будем обращаться ещё!

Иван Б. Иван Белов | Response feedback

11 November 2016 350 ₴
Курсовая

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё было супер, общительный и понимающий задачу фрилансер, буду обращаться ещё и ещё.

Антон М. Антон Матвиенко | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо, за проделанную работу!

Руслан Г. Руслан Гуськов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все зроблено на високому рівні. Всім рекомендую.

Богдан М. Богдан Михальчук | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Анна, безумно Вам благодарен!
Работа выполнена быстро и качественно не смотря на большой объем и не очень-то простую тему, все пункты ТЗ учтены, чувствуется профессионализм и уверенность в том что делает.
Уверен на 100% это не последнее наше сотрудничество!

Сергей А. Сергей Алексеев | Response feedback

5 November 2016 200 ₴
Статистика (задачи)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все выполнено в сроки и качественно. Спасибо за приятное сотрудничество.

Владимир Р. Владимир Романов | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

По работе нет никаких замечаний. Всё хорошо, спасибо.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все зроблено на високому рівні. Всім рекомендую.

Богдан М. Богдан Михальчук | Response feedback

25 October 2016 250 ₴
КР. Экономика.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все пожелания учитываются и при необходимости вносятся исправления, что немаловажно. Рекомендую)

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все як завжди: швидко, якісно і за хорошу ціну. Не дарма Ганна перша в списку виконавців студентських робіт. Всім рекомендую.

Богдан М. Богдан Михальчук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё замечательно, работаем дальше.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

24 October 2016 600 ₽
Продолжение работы

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все хорошо, спасибо.

Art T. Art Tj | Personal Personal project | Response feedback

20 October 2016 250 ₴
КР. Менеджмент

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё как всегда хорошо. Спасибо за работу.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

17 October 2016 280 ₴
КР. Медицина.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё отлично, спасибо)

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хороший автор, рекомендую

Art T. Art Tj | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все хорошо, спасибо. Выполненной работой довольна. Анна легка в общении, отвечает на все заданные вопросы. Спасибо Вам большое за помощь!

Юлия З. Юлия Зинченко | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Анна, спасибо Вам за помощь!
При выполнении задания следовала всем указаниям ТЗ, соответственно − работа выполнена на достойном уровне.
Всегда на связи, на возникавшие по ходу дела вопросы и правки реагировала быстро.
Рекомендую к сотрудничеству как внимательного и толкового специалиста, и порядочного, адекватного человека!

Роман С. Роман Стец | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Я співпрацюю з Ганною вже не перший раз і, як завжди, вже зроблено на високому рівні. Всім рекомендую.

Богдан М. Богдан Михальчук | Safe Safe | Response feedback

22 September 2016 200 ₴
Доклад по истории

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена в срок.

Наталья Ц. Наталья Царева | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Автор написал отчет за 4 часа! Очень выручил. Отчет сдан, проверен, ошибок нет.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

18 September 2016 350 ₴
Курсовой проект

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Очень доволен сотрудничеством с Анной. Грамотный специалист, всегда на связи, отличные работы. Рекомендую как надежного исполнителя!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу. Отличная графическая часть, а не скучные таблицы.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Safe Safe | Response feedback

8 September 2016 250 ₴
КР. Экономика.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё как всегда 10 из 10. Исполнитель в сети, устраняет доработки (быстро), приятно работать.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

+ Легко контактировать
+ Хорошее качество работы
- Работа со срочными проектами

Артур Д. Артур Диденко | Safe Safe | Response feedback

1 September 2016 300 ₴
КР. Гражданское право.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё хорошо и в условленный срок.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Фрилансер отлично справился с работой, приятно было сотрудничать. Качество и общительность главные черты этого человека.

Артур Д. Артур Диденко | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хороший исполнитель. Понравилось качество выполнения + сдача в срок.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена, всё хорошо. Никаких замечаний.

Кирилл Ю. Кирилл Ющук | Safe Safe | Response feedback

12 August 2016 1000 ₽
отчёт для практике

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Заказывала курсовую работу, все четко в сроки, сделано качественно. Рекомендую Анну как ответственного исполнителя!

Тая П. Тая Полянская | Safe Safe | Response feedback

22 June 2016 5500 ₽
Логистика

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена на высоком уровне. Анна всегда на связи. Рекомендую как надежного исполнителя. Спасибо!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

21 June 2016 1000 ₽
Отчёт по практике

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу и терпение!

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена в срок

Дмитрий А. Дмитрий Асаула | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо. Проект выполнен

Алексей П. Алексей Петров | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа сделана качественно и точно в срок, фрилансер общительный и владеет всеми необходимыми навыками для выполнения данного рода проектов.

Alexander G. Alexander Glushchenko | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Іноді якість важливіша за терміни, а за якістю Анна слідкує)

Юлія Б. Юлія Бондар | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

20 May 2016 400 ₴
Курсовая

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа была выполнена качественно и точно в срок. Рекомендую Анну Буянкину как надежного и компетентного специалиста.

Алан Б. Алан Бишоп | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все выполнено в сроки и качественно. Рекомендую

Владимир Р. Владимир Романов | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу!
Все выполнено отлично!

Иван Б. Иван Белов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Задоволена якістю і професійним ставленням Анни до роботи. Незначна проблема із зміщенням даних у графіку була одразу виправлена, всі побажання враховані. Сподіваюсь на подальшу співпрацю)

Юлія Б. Юлія Бондар | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена качественно, с учетом всех условий и пожеланий. Мелкие недочеты Анна быстро исправила. Рекомендую)

Станислав Ш. Станислав Шишкин | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Иван Б. Иван Белов | Response feedback


Пропала необходимость в данной работе.

Роман Т. Роман Тищенко

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хорошая работа. Есть немного неточностей, но они не играют роли в студенческой курсовой работе. Спасибо!

Роман Т. Роман Тищенко | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Анне! Работу выполнила даже раньше срока, качество устраивает и цена хорошая. Всегда на связи, если какие-то вопросы, что очень важно, молодец! 🙂

Юрий Л. Юрий Логинов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Доволен выполнением работы. Все в срок и согласно требованиям

Дмитрий А. Дмитрий Асаула | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за хорошую работу! Анна всегда на связи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Юрий К. Юрий Ковалев | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Всё отлично! Всё четко, с первого раза правильно и шикарно 🙂
В процессе работы, Анна показала себя как настоящий профессионал.
Анна - отличный специалист. Прекрасный фрилансер с ответственным подходом к работе! Все пожелания были учтены. Контрольные и курсовая были выполнены в срок и без правок. Радует, что Анна всегда на связи – один из важных факторов в успешном сотрудничестве.
С Анной очень приятно сотрудничать! Она действительно хорошо знает свою работу, и очень хорошо ее выполняет! Я осталась очень и очень довольна качеством, сроками выполнения, ну и общением с профессионалом своего дела!!!!
Порядочный, честный и приятный в общении человек!:)
От сотрудничества с ней только положительные эмоции.
Всем рекомендую Анну к работе как грамотного автора, не пожалеете! 🙂

Ольга Б. Ольга Бойко | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу

Алексей М. Алексей Мамонов | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хороший исполнитель. Рекомендую.

Олена Г. Олена Гак | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Мой первый опыт работы с фрилансером. Выполнено в срок. К работе подошла максимально ответственно. Качество работы окупило цену заказа полностью. Доволен и рекомендую.

Дмитрий К. Дмитрий Кот | Safe Safe | Response feedback

28 February 2016 75 ₴
доклал

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Выполнено отлично!

Алексей I. Алексей Iskello | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все отлично! Хороший исполнитель.

Олена Г. Олена Гак | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Цена, конечно кусалась (даже с учетом срочности работы), но работа сделана хорошо. Все правки, которые нужно было внести, были внесены очень быстро. Работать с исполнителем мне понравилось, так что, если будут похожие проекты, то буду обращаться. Работа выполнена точно в срок, исполнитель была на связи, поэтому претензий нет.

Алексей I. Алексей Iskello | Safe Safe

24 February 2016 250 ₴
Расчётная работа

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Анне за работу. Всё на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству)

Андрей С. Андрей С. | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличный исполнитель. Все сделано качественно и в сроки! Рекомендую.

Олена Г. Олена Гак | Response feedback

14 February 2016 50 ₴
Задачи

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу) Как всегда всё отлично. Рекомендую

Андрей С. Андрей С. | Response feedback

13 February 2016 350 ₴
Курсовая

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Анне за работу) Всё выполнено по требованиям и в срок. Продолжаем сотрудничество)

Андрей С. Андрей С. | Response feedback

4 February 2016 300 ₴
Курсовой

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Анне за работу! Всё на высшем уровне, строго по заданию. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую)

Андрей С. Андрей С. | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все сделано качественно и в кратчайшие сроки. Рекомендую данного исполнителя!!!

Алексей П. Алексей Петров | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Ганна як завжди зробила все на високому рівні.

Богдан М. Богдан Михальчук | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Фрілансер зарекомендувала себе лише з хорошої сторони. Я працював з різними виконавцям і можу сміливо сказати, що більш відповідальної людини я не зустрічав. Все було виконано на найвищому рівні. Буду звертатися до неї і в майбутньому.

Богдан М. Богдан Михальчук | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Прекрасный исполнитель! Вошли в положение и сделали все более чем во время! Рекомендую всем

Денис П. Денис Пелых | Safe Safe | Response feedback

Activity

  Recent proposals 10
Курсовая работа
Отчет по практике (Ликвидность)
Отчет по практике, часть 2
Отчет по практике
Написать дипломную работу по СММ
Кусрова "Суть та функції грошей..."
Курсова "Дослідження конкурентного середовища..."
Курсовая
Контрольная по управлению рисками РЖД
Контрольная по управлению рисками

Contact information

Only registered users can view contact information.

Team

Роман Л.   Юрий К.   Кирилл Ю.   Наталья С.   Роман С.   Анатолий А.  

Share profile link