Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
1500 ₴

Дипломна робота.Тема: спеціалізована web–орієнтована система управління проектами

project expired


Тема : спеціалізована web–орієнтована система управління проектами
-------------------------------------
Вимоги до обсягу БДП:
• пояснювальна записка – 50
• графічна частина:
? не менше 4 креслень (аркуші формату А1) для напрямів

Текстова частина БДП оформлюється з дотриманням таких загальних правил:
• мова – українська,
• формат аркушів – А4,
• шрифт – Times New Roman 14 пунктів,
• міжрядковий інтервал – 1,5 лінії.

Всі аркуші пояснювальної записки дипломного проекту мають містити основний напис (так звану «рамку» або «штамп»).
Текстова частина БДП включає такі елементи (наведені у порядку їх слідування у готовій зброшурованій роботі):
1. титульний аркуш
2. завдання на дипломне проектування
3. календарній план-графік
4. анотація – українською, російською та англійською мовами
5. опис альбому
6. технічне завдання пояснювальна записка (включаючи список використаних літературних джерел та додатки ).

--------------------------------------------
сроки --- до 25.01.2011

мой номер 0635818866
e-mail [email protected]

Make a proposal!

The client doesn't want to make prepayment? Offer him to make a payment via Safe to avoid possible fraud.

  1. 1 day1500 ₴
    Николай Полишук
     23   3   0

    Буду рад сотрудничать!

    Russia Kaluga | 20 January 2011 |

Project published
20 January 2011
195 views