Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
20 €

Фінансовий Аналіз

project complete


ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ:
Завдання:
2-ва завдання практичне(задачі) + практичне(аналіз)

на почте есть примеры там пароль или 1888 или 1919 + лекции

Практичні завдання до варіанта №1

1. Банк приймає вклади до запитання за простою ставкою 12% річних. Визначите суму відсотків на внесок 100 тис. грн., розміщений на квартал.
2. При відкритті ощадного рахунка о ставці 11% річних 16 квітня на рахунок була покладена сума 200 тис. грн. Потім 5 травня на рахунок була додана сума 140 тис. грн., 15 серпня з рахунки була знята сума 120 тис. грн., а 10 вересня рахунок був закритий. Визначите суму нарахованих відсотків (двома способами).
3. Вклад 100 тис. грн. був покладений у банк 25 серпня по ставці 9% річних. З 1 вересня банк знизив ставку по внесках до 7% річних, а 20 листопада внесок був затребуваний. Визначите суму нарахованих відсотків по французькій практиці їхнього нарахування.
4. Визначите очікуваний річний рівень інфляції при місячних рівнях інфляції 2 і 12%.
5. Банк приймає депозити за ставкою 9% річних. Визначите реальні результати внескової операції для внеску 12 млн грн. при місячному рівні інфляції 8%.
6. (52) Вкладником б липня була покладена в банк сума внеску 2 тис. грн. під 7% річних. Потім на рахунок була додана сума 500 грн., 5 вересня з рахунка знята сума 800 грн., а 6 листопада рахунок був закритий. Визначите суму нарахованих відсотків, використовуючи при цьому французьку практику розрахунку. Вирішіть задачу двома способами.
Скористатись лекціями папки GOLLEK файлами lek.1,2,3,4 doc.

2-ге завдання: (будь-яка фірма, робити в EXCEL) приклад в EXCEL
Всі наведені нижче, аналітичні коефіцієнти фінансової звітності підприємства, можна розділити на такі групи:
1) коефіцієнти ліквідності;
2) коефіцієнти структури джерел засобів;
3) коефіцієнти обертання оборотних коштів (робочого,
функціонуючого капіталу);
4) коефіцієнти оборотності капіталу та трансформації
активів;
5) коефіцієнти ділової активності: обертання дебіторської та
кредиторської заборгованостей;
6) коефіцієнти ділової активності: коефіцієнти ресурсовіддачі;
7) коефіцієнти рентабельності: загальної рентабельності;
8) коефіцієнти рентабельності: загальної рентабельності
капіталу;
9) ефективності використання майна;
10) аналіз позиції підприємства на ринку цінних паперів.


Загальна схема характеристики кожного коефіцієнта є така:
а) назва коефіцієнта;
б) розрахунок коефіцієнта за кодами рядків та формами
звітності згідно П(С)БО;
в) формула розрахунку з вказанням відповідних кодів рядків та форм звітності згідно Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства Міністерства фінансів від 18 листопада 1998 р. №238;
г) визначення;
д) характеристика;
е) вид та межі коефіцієнта, одиниці виміру.
Розрахунок коефіцієнтів за формами звітності, які існували до 2000р. визначається необхідністю оцінки і аналізу майна (зокрема необоротних активів) за період існування підприємства. Крім того, ще тривалий час при проведенні аналізу виникатиме необхідність співставляти (або трансформувати) минулі і теперішні форми звітності.


Завдання
1. Визначити значення всіх коефіцієнтів для періодів, приведених у формах звітності використовуючи для цього необхідну інформацію папки „Ін форм.База”.
2. Побудувати графіки зміни величини коефіцієнтів залежно від періодів. На графіках позначити:
а) на осі абсцис - періоди;
б) на осі ординат - величини коефіцієнтів;
в) рекомендовані межі;
г) визначити характер залежності (тренд);
д) визначити параметри тренду.
3. До кожного графіка зміни коефіцієнта необхідно навести обґрунтовані висновки, в яких вказати основні причини зміни коефіцієнта, використовуючи інформацію форм звітності, графіки, тренди.
Дискурсивно-прагматична схема висновку може бути наступна:
- визначення і характеристика коефіцієнта;
- характеристика динаміки чисельника і знаменника коефіцієнта;
- характеристикка динаміки коефіцієнта відносно рекомендованих меж;
- детальна характеристика виникнення екстремальних велечин коефіцієнтів (крапок графіку), при цьому необхідно збільшення або зменшення абсолютних показників подати як у відносних так і в абсолютних показниках (наприклад, збільшення коефіцієнта абсолютної ліквіності в третьому періоді призвело збільшення майже в три рази (або на 300%) поточних фінансових інвестицій (з 200 тис. грн до 587 тис. грн);
- узагальнена характеристика (лінійний трендовий аналіз, його рівняння) з вказанням темпів зростання або спадання за період;
- інше (на розсуд студента).
4. До кожної групи коефіцієнтів написати аналітичні записки, в яких, спираючись на висновки, дати характеристику кожної групи коефіцієнтів, а також показників, які вони описують, використовуючи тільки термінологію форм звітності.
5. Після виконання пунктів 1-4 написати генеральну аналітичну записку, в якій дати повну ґрунтовну характеристику підприємству і рекомендації щодо подальшого ефективного функціонування, використовуючи тільки термінологію форм звітності.

Роботи виконуються, як правило, в програмному середовищі ППП EXCEL 5.0/7.0 для Windows або іншому програмному забезпеченні. Кожна робота розміщується на окремому аркуші у вибраний книзі ППП EXCEL.
ПРИМЕР НА ПОЧТЕ ЕСТЬ!

http://www.ex.ua/842536275635 - материали

Client's feedback about the contractor Алене Каяфа

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо - все хорошо
__________________________
________________________------------------

Artem P. Artem Petrovskiy

Freelancer's feedback about the client Artem Petrovskiy

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Спасибо за сотрудничество! Буду рада новым заказам. С вами очень приятно работать)

Алена К. Алена Каяфа


Make a proposal!

The client doesn't want to make prepayment? Offer him to make a payment via Safe to avoid possible fraud.

 1. 5 days200 ₴
  Валерий Романов
   40 

  Добрый день, готов выполнить работу.

  Ukraine Ukraine | 4 September 2013 |
 2. 5 days20 €Winning proposal
  Алена Каяфа
   44   4    0

  Здравствуйте!
  Могу выполнить ваш заказ.

  С ув., Елена

  Ukraine Ukraine | 4 September 2013 |

Client
Artem Petrovskiy
Ukraine Kyiv  179    1
Project published
3 September 2013
746 views
Payment methods