Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
300 ₴

Геометричне моделювання та Комп`ютерна графіка

project complete


Розробити програмну систему, що забезпечує автоматичне створення
параметричного креслення просторового об'єкту в системі AutoCAD. Управління AutoCAD повинно бути забезпечено на мові программування
Visual Basic, а моделювання креслення — на
мові VLISP.

Для виконання курсового проекту студенти повинні знати:

1. Можливості моделювання, перетворення і відображення об’єктів у графічній
системі AutoCAD.

2. Мови програмування AutoLISP
та VB.

3. Технології, що забезпечують інтеграцію програмних модулів.

Кожний студент має виконати свій варіант завдання. Методика вибору номеру варіанта контрольної роботи за
2-ма останніми цифрами номеру залікової книжки. Якщо 2 останні цифри більше
числа 30, тоді варіант вибирається спочатку. Наприклад, дві останні цифри 45,
тоді Ваш варіант 15.

Методичні вказівки з виконання контрольної роботи приведені на прикладі
для простого геометричного об'єкту (паралелепіпеда)

Основними джерелами інформації є модулі поточного курсу. Додаткову
інформацію можна одержати в HELP
системи AutoCAD VLISP, Visual Basic та VBA.

Для виконання контрольної роботи потрібно встановити на комп’ютері графічну
систему AutoCAD 2000 (можна
використовувати версії, що були розроблені пізніше) і систему програмування для
створення додатків на Visual Basic (VisualStudio.NET).

Виконана робота висилається у вигляді пояснювальної записки (MicrosoftWord документ) та проекту програми
(папка із файлами).

Оформлення пояснювальної записки довільне, об’ємом 5-10 сторінок
Обов’язковими атрибутами записки є титульний аркуш (ПІБ студента, назва групи
...). Далі у записці приводиться опис алгоритму програми та інструкції до її
використання. Повинні бути малюнки із запуском програми і кінцевим результатом.

Контрольна робота Варіант №19, Лабораторна робота №1 Варіант №19, Лабораторна робота №2, Лабораторна робота №3.

Разработать программное приложение построения прокладки по заданным
параметрам

и обеспечить при этом соответствующий интерфейс (кнопка пиктограммы,
диалоговое окно).


Для выполнения завдания необходимо выполнить следующие шаги:

Разработать пакет команд (скрипт) формирования чертежа прокладки по индивидуальному заданиюrel="nofollow">>>.

Модифицировать пакет команд в программу на языке AutoLISP.

Расширить возможности программы таким образом, чтобы независимые параметры прокладки (размеры) были переменными.

Разработать пользовательскую панель инструментов с пиктограммой, которая вызывает программу построения прокладки

Обеспечить, чтобы параметры прокладки вводились с помощью диалогового окна.

Все эти шаги на конкретном примере описаны в темах 5-6.

Для выполнения задания необходимо установить на компьютере графическую систему AutoCAD

Компютерна графіка Контрольна робота Варіант №12,Лабораторна робота №1 Варіант №12, Лабораторна робота № 2Варіант №2, Лабораторна робота № 3.

Applications 3

Only registered users can view attachments.

Client's feedback about the contractor Василии Литвинове

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

співпрацею задоволений

vlad p. vlad petrov | Safe Safe

Freelancer's feedback about the client vlad petrov

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Отличный заказчик, рекомендую с ним работать.

Василий Л. Василий Литвинов | Safe Safe  1. 3 daysconcealedWinning proposal
    Василий Литвинов
     476   15   1

    Готов выполнить

    Ukraine Kharkiv | 14 November 2015 |

Client
vlad petrov
Ukraine Zaporozhe  19   0
Project published
14 November 2015
167 views