Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
700 ₴

Комп'ютерна схемотехніка

project expired


Потрібно зробити дві контрольні і дві лабораторні, індивідуальне завдання

Контрольна робота №1

1 .Побудувати на основі комбінаційних схем функціональну схему згідно логічної функції.

2. У відповідності до вектора логічної функції, побудувати таблицю істинності, мінімізувати логічну функцію за алгоритмом Квайна : (послідовно виконати і записати усі операції від етапу побудови ДДНФ (ДКНФ) до побудови МДНФ (МКНФ), на основі імплікативної таблиці. Мінімізувати функцію також за картами Карно. Накреслити логічну схему, яка реалізує отриманий вираз.

Решта є на картинці

Applications 1

Only registered users can view attachments.