Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!

Контрольна робота з курсу - Економічний Аналіз- Реферат

project complete


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ (ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ)


1. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками. _ РефератЗАВДАННЯ І ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ).

Практичний розділ контрольної роботи з курсу „Економічний аналіз” призначений для вироблення навичок у студентів моделювання економічних процесів та поглиблення набутих знань з питань застосування методики та методів в економічному аналізі. Їх складено з урахуванням раніше вивченого студентами навчального матеріалу з курсу, а також принципів роботи з ППП, методики програмування та обробки даних на ПЕОМ.
Мета практичного розділу - закріплення, розширення і поглиблення знань з навчального матеріалу та досвіду практичної роботи.
Тому, перш ніж приступити до виконання другого розділу контрольної роботи слухач повинен теоретично засвоїти основні етапи моделювання економічних процесів (постановку задачі, її формалізацію, побудову моделі, реалізацію і дослідження моделі, перевірку і оцінку рішення), методи економічного аналізу, технологію вирішення задач за допомогою ПЕОМ, їх алгоритмізацію, а також опрацювати рекомендовану літературу з питань теорії аналізу.
Вирішення задач, якими описуються економічні моделі, не повинне зводитися тільки до математичних розрахунків. Необхідно зрозуміти економічну сутність показників, динаміку економічного розвитку, виявити невикористані резерви і визначити шляхи оптимального використання ресурсів.

На підставі даних таблиці 1 визначити вплив кожного фактору на результативний показник обсяг чистої продукції.
Таблиця 1.
№ Показники Одиниця
виміру За
планом Фактично
1. Тривалість роб. Зміни год.
2. Виробіток 1-го робітника гр.од.
3. Чиста продукція тис.гр.од
4. Число роб. Днів дні
5. Чисельність робітників чол.
при цьому:
1. Визначити відсоток виконання плану.
2. Визначити продуктивність праці 1-го робітника.
3. Визначити відхилення по результативному показнику.
4. Здійснити розрахунок кількісного впливу на результативний показник зміни: чисельності робітників, виробітку 1-го працівника за 1 день, тривалості робочої зміни, числа робочих днів.
5. Розрахунки здійснити одним із методів детермінованого факторного аналізу (за власним бажанням).
Розрахунки подати в таблиці №2.Таблиця 2
№ Показники Один.
виміру План Факт Вплив фактору
1. Трив.роб.зміни (T)
2. Виробіток 1-го роб.
3. Чисельність робітн. (R)
4. Число роб.днів (D)
5. Чиста продукція (N)
6.Привести процедури розрахунків методу, що застосовувася.
7. Зробити аналітичні висновки, що випливають з розрахунків.
№ з/п Варіант 1
Познач. план факт.
1 2 3 4
1
2
3
4 N
R
D
T 5500
12000
305
8.12 5490
11950
306
8.24

Applications 1

Only registered users can view attachments.

Client's feedback about the contractor Валерии Задояе

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо огромное за работу.
Все выполнено быстро , качественно без ошибок.
Рекомендую .

Artem P. Artem Petrovskiy

Freelancer's feedback about the client Artem Petrovskiy

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Все было отлично: задача поставлена четко, оплата в срок. Рекомендую!

Валерия З. Валерия Задоя


Make a proposal!

The client doesn't want to make prepayment? Offer him to make a payment via Safe to avoid possible fraud.

 1. 1 dayWinning proposal
  Валерия Задоя
   93   1    0

  Добрый день!
  готова помочь, пишите на почту

  [email protected]

  Ukraine Dnepr | 7 April 2013 |
 1. proposal withdrawn

Client
Artem Petrovskiy
Ukraine Kyiv  179    1
Project published
3 April 2013
1126 views