Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!

Контрольная работа по предмету "Цивільний захист"

project expired


КР: Скласти план цивільного захисту мирного часу при виникненні надзвичайної ситуації. План евакуації - ОБОВЯЗКОВО

Акты для использования в работе:

Розглянути основні положення в наступних законодавчих актах:

- Кодекс цивільного захисту України

- Класифікатор ДК - 019:2010

- Постанова Кабінету Міністрів України №368 від 24.03.2004 «Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»

- НАПБ - А.01.001-2013 Правила пожежної безпеки в Україні

- Наказ МНС №367 від 29.09.2003 «Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України»

- Постанова КМУ №444 від 26.06.2013 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»


Make a proposal!

The client doesn't want to make prepayment? Offer him to make a payment via Safe to avoid possible fraud.