Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
600 ₴

Моделювання систем

project expired


Студент, закінчуючи черговий етап роботи (відповідно до графіка виконання курсового проекту), подає готовий матеріал (описи, схеми алгоритмів і програм, машинні роздруківки і т.п.) для перевірки правильності отриманих проміжних результатів і напрямку ходу подальших робіт із моделювання процесу функціонування конкретної системи. У ході виконання курсового проекту студент повинний виконати формалізацію опису об'єкта моделювання в термінах відомих математичних схем, розробити алгоритм імітації роботи моделі, виконати перевірку алгоритму імітації, одержати статистичні оцінки заданих характеристик моделі, побудувати і провести факторний експеримент із заданою ціллю. Після ряду прогонів моделі, яка побудована, і отримання результатів факторного експерименту з необхідною точністю необхідно провести їх інтерпретацію й аналіз у термінах об'єкта моделювання, а потім оформити пояснювальну записку курсового проекту. За результаті виконання курсового проекту оформлюється пояснювальна записка, що містить опис розробленого алгоритмічного і програмного забезпечення моделювання системи, результатів факторного експерименту з моделлю системи, рекомендацій по використанню моделі при досліджен- ні і розробці реальної системи, та, документацію з алгоритмів і програм моделювання.


Вступ 

1. Постановка задачі. 

2. Концептуальної моделі системи.

3. Формалізація моделі системи. 

4. Алгоритмізація моделі системи і її машинна реалізація. 

5. Верифікація моделі. 

6. Дослідження моделі. 

7. Інтерпретація результатів моделювання системи, формулю- вання висновків та пропозицій

Висновки 

Додатки (лістинги програм, лістинги результатів моделювання, ре- зультатів проведення факторного експерименту)


Завдання: П’ятиповерхову офісну будівлю обслуговує один ліфт. Інтервали часу між надходженням людей на перший поверх є випадковою величиною, що розподілена за експоненціальним законом із середнім значенням 1 хвилина. Для кожного з інших поверхів ймовірність того, що людина прямує саме на цей поверх, дорівнює 0,25.Час. потрібний для переміщення ліфту на один поверх складає15 секунд. Час, потрібний для завантаження та розвантаження ліфту, не враховується. На певному поверсі людина залишається протягом часу, що є випадковою величиною рівномірно розподіленою в інтервалі від 15 до 120 хвилин. Коли людина залишає поверх (2,3,4,5), то з ймовірністю 0,7 вона прямує на перший поверх і з ймовірністю 0,1 прямує на один із інших поверхів. Місткість ліфту – 6 людей. Якщо людина не вміщується у ліфт, то вона залишається в очікуванні ліфту на своєму поверсі. На початку моделювання ліфт знаходиться на першому поверсі. Ліфт має таку логіку управління: 

§ ліфт піднімається уверх, якщо в ньому є пасажир, що прямує на верхні поверхи, або на верхньому поверсі є людина, що очікує ліфту; 

§ ліфт спускається униз, якщо в ньому є пасажир, що прямує на нижні поверхи, або на нижньому поверсі є людина, що очікує ліфту; 

§ якщо ліфт прямує уверх і проходить повз поверху, на якому ліфт очікує пасажир, що прямує униз, то ліфт не зупиняється; 

§ якщо ліфт вільний, то він знаходиться на першому поверсі; 

§ на кожному поверсі ліфт визначає, куди він прямує далі – уверх чи вниз, між поверхами ліфт не змінює напрямок руху.

Визначити середній час очікування в усіх чергах (на кожному поверсі у двох напрямках вверх і униз); долю часу, коли ліфт перевозить пасажирів, коли рухається без пасажирів, коли не рухається; максимальну та середню кількість людей у ліфті; долю пасажирів, що не могли сісти у ліфт з причи- ни його переповнення.