Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!

Реферат з банківської справи (читайте уважно опис)

closed without completion


Тема реферату - фінансова стабільність банків з державним капіталом в Україні

Література має бути   англійською  обсягом 200 сторінок

Може бути монографія

Автори літератури  мають бути носіЯми мови

Термін виконання: 1 тиждень.


Вимоги до написання реферату з іноземної мови

Структура реферату:

Загальний обсяг - 25 друк. сторінок через 1,5 інтервала 14 шрифтом.

Реферат складається з:

Змісту, до якого входять:

Вступ 

Розділ 1.

1.1.

1.2.

Розділ 2.

2.1.

2.2.

Розділ 3.

3.1.

3.2.

Висновки

Словник термінів (включає 100 іноземних слів -  економічних термінів з

їх перекладом українською мовою)

Обґрунтування  теми  дисертаційної роботи  (виконується  обсягом   1

сторінка друкованого  тексту  українською  та   1   сторінка  -  переклад

відповідною іноземною мовою)

Використана література  (2-3 книжки іноземною мовою за тематикою дисертаційної роботи, загальним обсягом не менше 200 стор., на основі яких

зроблено реферат)

У рефераті необхідно проставити нумерацію сторінок із зазначенням їх у змісті.


Make a proposal!

The client doesn't want to make prepayment? Offer him to make a payment via Safe to avoid possible fraud.

Client
Project published
6 May 2016
108 views