Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!

Решение задачи по дисциплине "Учёт внешнеэкономической деятельности"

closed without completion


Прилагаю методичку с задачами, с 8-24 страницу, примеры на 25 странице.

нужно решить задачу 1.1


Завдання 1.1

Між підприємством ВАТ «Салгір» та американською фірмою була укладена угода про імпорт продукції на суму 20000 дол. Угодою передбачалась акредитивна форма розрахунків. 18.06. п.р. американська фірма надіслала повідомлення підприємству « Салгір » про готовність продукції до відвантаження. Курс НБУ – 25,03 грн./1дол. Підприємство «Салгір » подало заяву до обслуговуючого банку про відкриття покритого акредитиву на користь американської фірми, на суму згідно з укладеною угодою.

20.06. уповноважений банк-емітент отримує від банка нерезидента документи про відвантаження продукції і передає їх підприємству «Салгір », після чого були перераховані кошти з акредитиву на користь нерезидента. Курс НБУ – 25,05 грн./1дол.

22.06. надійшов імпортний товар. Курс НБУ – 25,02 грн./1дол. Комісійна винагорода банку склала – 0,9% від контрактної вартості продукції.

Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій; вказати первинні документи; здійснити необхідні розрахунки.

Applications 1

Only registered users can view attachments.

Make a proposal!

The Customer does not want to make a prepayment? Payment through Safe will help avoid potential fraud.