Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
200 ₴

Технологiя створення програмних продуктів

project expired


Створити нову модифікацію існуючих продуктів (Abstract Factory).

Змінити підпорядкування проекту та власника (Chain of Responsibility).

Додати додаткову функціональність по ланцюгу (Decorator).


Рекомендується використовувати Netbeans IDE для реалізації завдань.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Використання породжуючих шаблонів Factory Method, Prototype, Singleton.

Шаблон Factory Method.

В наведеному нижче прикладі показано, як для забезпечення можливості редагування елемента Pim-додатка використовується шаблон Factory Method. Така можливість знадобиться користувачеві Pim-додатка, який повинен управляти різноманітною інформацією. 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Використання поведінкових шаблонів Iterator, Mediator, Memento.

Шаблон Iterator.

Даний приклад побудований на використанні колекцій зі стандартної бібліотеки Java. Для роботи з колекціями інтерфейс java.until.Iterator визначає основні методи, призначені для забезпечення навігації. Необхідно відзначити, що інтерфейс Iterator забезпечує можливість виконання тільки одного проходу по колекції. 


Використання поведінкових шаблонів Observer, State, Strategy.

Шаблон Observer.

В лабораторній роботі показано приклад, яки дозволяє продемострувати спостережуваний об'єкт, який розсилає всім спостерігачам інформацію про оновлений стан об'єкта Task. Необхідно відзначити, що в будь-якому програмному коді GUI Java для обробки повідомлень використовується саме шаблон Observer. Розробляючи клас, який реалізує інтерфейс виду ActionListener, тим самим створюєте клас спостерігача. Реєстрація цього класу в компоненті за допомогою методу addActionListener зв'язує спостерігача із спостережуваним елементом, роль якого виконує компонент GUI Java.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Використання поведінкових шаблонів Visitor, Template Method, структурного шаблона Adapter.

Шаблон Visitor.

Шаблон Visitor часто використовується в тих випадках, коли в ході операцій, які виконуються над структурами великого обсягу, необхідно обчислювати проміжні та підсумкові результати. В даному прикладі показано, як за допомогою шаблона Visitor забезпечується виконання розрахунку загальної вартості проекту.Applications 6

Only registered users can view attachments.


 1. 9 days600 ₴
  Дима Цвик
   192 

  Здравствуйте.
  Готов взяться 200 грн за 1 Лабораторную работу.

  Ukraine Kharkiv | 2 April 2017 |
 1.  freelancer isn't working in the service any longer
 1. proposal withdrawn