Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
200 ₴

Теорія Алгоритмів

project expired


Вар. 3. 1) Граф-схеми алгоритмів. Система нормальних алгоритмів Маркова. Теза Маркова. Універсальний нормальний алгоритм.

2) Алгоритмічно вирішувані і нерозв'язні проблеми.

3) Машина Тюринга задається зовнішнім алфавітом  А={а, bc (Λ - символ порожньої комірки), алфавітом внутрішніх станів Q = {q0, q1q2q3q4} і програмою: q1а → q2ΛП; q2а → q2aП; q3а → q3aП; q4а → q4aП; q1→ q3ΛП; q2→ q2bП; q3→ q3bП; q4→ q4bП; q1с → q4ΛП; q2с → q2сП; q3с → q3сП;  q4с → q4сП; q1Λ → q1ΛП; q2Λ → q0a; q3Λ → q0b; q4Λ → q0с. Записати програму у вигляді таблиці, та перевірити роботу на слові: q1: сbbaca.

4) А={а, b, c}. Замість символа який знаходиться на парному місці поставити *, інші символи не змінювати. Навести перевірку роботи на 2-х словах.  1.  freelancer isn't working in the service any longer

Client
Project published
3 April 2017
40 views