Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!

Transcription of the text, the audio path of the film in subtitles with time codesТранскрибация текста, аудиодорожка фильма в субтитры с тайм-кодами

Translated

 1. 192  
  20 days3000 UAH

  Ready to perform, there is experience creating subtitles to video in different programs
  Готовий виконати, є досвід створення субтитрів до відео у різних програмах

 2. 888    21  0
  15 days4000 UAH

  Good day Dmitry! I will provide TOP-6 services in transcription. There is experience of transcripting interviews, focus group. There is no experience in creating subtitles. But if Subtitle Edit does not require special skills - ready to perform the task. Payment is 8 UAH for 1 minute discharge. The deadline is maximum. Ready to start work immediately. We are also prepared to discuss the budget if necessary. I will be happy to cooperate.
  Добрый день, Дмитрий! Предоставлю услуги ТОП-6 в транскрибации. Есть опыт транскрибации интервью, фокус-групп. В создании субтитров опыта нет. Но если Subtitle Edit не требует особых навыков - готова выполнить задание. Оплата - 8 грн за 1 минуту расшифровки. Срок указан максимальный. Готова сразу же приступать к работе. Также готова обсудить бюджет при надобности. Буду рада сотрудничеству.

 3. 787    24  2
  20 days4000 UAH

  Dmitry, hello to you!
  There is experience in transcripting and creating subtitles in special programs. Subtitle Edit is also my name.
  I do it quickly, clearly, correctly.
  Ready to start work today.
  Дмитрий, здравствуйте!
  Есть опыт в транскрибации и в создании субтитров в специальных программах. Subtitle Edit также мною поюзана)
  Делаю быстро, четко, правильно.
  Готова начать работу уже сегодня.

 4. 230    2  0
  10 days3600 UAH

  Hello to you. I have experience in audio/video transcripting and creating subtitles. I can send examples. The price is 7 UAH per minute. I can do a test task, and begin the main work today. My work will take about 10-14 days. Write, I am pleased to discuss all the details. I will be very pleased to cooperate.
  Здравствуйте. У меня есть опыт транскрибации аудио/видео и создания субтитров. Примеры могу отправить. Цена - 7 грн за минуту. Могу сделать тестовое задание, и приступить к основной работе уже сегодня. Всего моя работа займет примерно 10-14 дней. Пишите, с удовольствием готова обсудить все детали. Буду очень рада сотрудничеству.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 251    1  0
  21 days3500 UAH

  Hello Dmitry. My name is Nathalie, I have been a copywriter since 2015. I didn’t work with the program, but I learned it in advance, I think there will be no problems. I will be glad to cooperate with you.
  Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Наталья, работаю копирайтером с 2015 года. С программой не работала, но предварительно ознакомилась, думаю проблем не возникнет. Буду рада посотрудничать с Вами.

 7. 2370    108  0
  14 days3500 UAH

  Good day . I’ve created subtitles for various videos. I'm working in Subtitle Edit so I don't have any problems with the file in the *.srt format

  In personal messages we can agree on the details of the work (time, payment, possible other). I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Створював неодноразово субтитри для різних відео. Працюю в Subtitle Edit тому без проблем надам файли у форматі *.srt

  В особистих повідомленнях можемо узгодити деталі роботи (час, оплату, можливо інше). Буду радий співпраці.

 8. 363    20  3   1
  1 day4000 UAH

  Good day ! A lot of experience in transcription, you can see reviews here, on the website. I will be happy to get to work quickly. I hope for fruitful cooperation.
  Доброго дня! Чималий досвід у транскрибації, можете подивитися відгуки тут, на сайті. Буду рад оперативно взятися до роботи. Сподіваюся на плідну співпрацю.

 9. 419    24  5
  14 days2550 UAH

  Good day . The Ukrainian language is the mother tongue. Transcription experience is more than three years. There is no experience in creating subtitles, but I would really like to learn alongside. Because there is no experience with subtitles, I will put the price less than the project.
  I'm looking forward to the feedback in personal messages.
  Доброго дня. Українська мова - рідна мова. Досвід транскрибації - більше трьох років. Досвіду в створенні субтитрів немає, але дуже б хотіла навчитись заодно. З-за того, що немає досвіду з субтитрами - ціну ставлю меншу за проект.
  Чекаю на віш відгук в особистих повідомленнях

 10. 1266    96  0   1
  21 days3000 UAH

  I will do it with pleasure.
  Great experience in such work.
  Quality and order guarantees.
  Із задоволенням виконаю.
  Великий досвід подібної роботи.
  Якість та порядність гарантую.

 11. 262    1  0
  20 days3000 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill the task. I will do it without mistakes. I answer for quality!
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Готова виконати завдання. Зроблю без помилок. За якість відповідаю!
  Буду рада співпраці!

 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. proposal concealed by freelancer
 15. 193  
  14 days2500 UAH

  Good day, ready to do the work, I work well, with compliance with all the conditions and deals. The price is $5 per minute.
  Добрий день, готовий виконати роботу, працюю якісно, з дотриманням всіх умов і делайнів. Вартість - 5 грн за одну хвилину.

 16. 587    25  3
  1 day3500 UAH

  Good night, indigenous Ukrainian, free language, I will be glad to cooperate
  Добрый вечер, коренная украинка, свободное владение языком, буду рада сотрудничеству

 17. 627    11  0
  21 days4000 UAH

  Congratulations, Dmitry.

  I have experience in such work, I have been working on a permanent basis for 2 years. Is a native of Ukrainian, well versed in grammar and spelling (well, there is a project, ether, etc. ()

  I specify the deadlines in reserve, so you can not worry about the deadline.

  In touch during execution.

  It will be interesting to work. If there are any questions or wishes, I will answer in private)
  Вітаю, Дмитре.

  Маю досвід в такій роботі, працюю на постійній основі вже 2 роки. Є носієм української, добре ладнаю з граматикою і правописом (ну там проєкт, етер тощо 😌)

  Терміни вказую з запасом, тож про дедлайн можете не турбуватись.

  На зв'язку впродовж виконання.

  Цікаво буде попрацювати. Якщо є якісь запитання чи побажання, відповім в приватних)

 18. 250    1  0
  15 days2700 UAH

  Good day !

  Ready to fulfill your task. I have a great experience of transcripting and I understand greatly in Ukrainian grammar. With the Subtitle Edit program I did not work before, but I think there will be no problems) I will do the work quickly and efficiently. Turn to!
  Добрий день!

  Готовий виконати ваше завдання. Маю великий досвід транскрибації та чудово розуміюсь в українській граматиці. З програмою Subtitle Edit раніше не працював, але думаю, що проблем не виникне) Роботу виконаю швидко та якісно. Звертайтесь!

 19. 360    1  1   1
  20 days3500 UAH

  Good day ! Ready to fulfill your task.
  A journalist for education. The Ukrainian language is native.
  For about 5 years I’ve been working on different complexity materials. Subject for the last two years (from short videos and full-metraged films)

  Turn to!
  Доброго дня! Готова виконати ваше завдання.
  За освітою журналістка. Українська мова - рідна.
  Близько 5 років займаюся транскрибуванням матеріалів різної складності. Субтитрую останні два роки (від коротких відеоматеріалів і до повнометражних фільмів)

  Звертайтесь!

 20. 982    26  1
  10 days2700 UAH

  Good day ! Ready to implement your project! I have experience in transcripting, I have worked with Subtitle Edit.
  My philosophy, therefore, guarantees the grammar and structural correct text on the output. I do the project quickly, efficiently and according to the TZ.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Доброго дня! Готова виконати Ваш проект! Маю досвід у транскрибації, працювала з програмою Subtitle Edit.
  Мій фах- філологія, тому гарантую граматично та структурно правильний текст на виході. Виконаю проект доволі швидко, якісно та згідно ТЗ.
  Звертайтесь, буду рада співпраці!

 21. 253  
  10 days1300 UAH

  Hello to you. I'm ready to get to the task, I love to transcribe. Agree to further cooperation
  Здравствуйте. Готова приступить к заданию ,транскрибировать люблю. Согласна на дальнейшее сотрудничество

 22. 241    2  0
  12 days4000 UAH

  Hello to you. Transcribed series, shows, and television programs. I will be happy to cooperate.
  Здравствуйте. Транскрибировала сериалы, шоу, телепрограммы. Буду рада сотрудничеству.

 23. 111  
  3 days2500 UAH

  Good morning, I freely master the Russian/Ukrainian/English language; higher education in the specialty of translator/filologist; during the study, as well as at work, I often engaged in translating audio recordings into text.
  Добрый день, свободно владею русским/украинским/английским языком; высшее образование по специальности переводчик/филолог; во время обучения, а также на работе часто занималась переводом аудиозаписей в текст.

 24. 485    18  0
  15 days3000 UAH

  Hi, there is experience (2 years) in creating subtitles for movies and videos of different complexity in the Subtitle Edit program (examples I can provide).
  All materials can be processed in a maximum of 15 days.
  I speak the Ukrainian language perfectly.
  Quality performance is guaranteed.
  Здравствуйте, есть опыт (2 года) в создании субтитров для фильмов и видео разной сложности в программе Subtitle Edit (примеры могу предоставить).
  Весь материал смогу обработать максимум за 15 дней.
  Украинским языком владею в совершенстве.
  Качественное выполнение гарантирую.

 25. 620    8  0
  20 days3300 UAH

  Дмитрий, здравствуйте!
  Буду счастлива взять Ваш проект в работу! Есть опыт в транскрибации текста к фильму. Ссылку на данный фильм могу отправить личным сообщением, для демонстрации работы.
  Качество и скрупулёзное выполнение гарантирую)) Буду рада сотрудничеству.

 26. 193  
  20 days3500 UAH

  Good day !
  I will do it with pleasure.
  Great experience in such work.
  Добрий день!
  Із задоволенням виконаю.
  Великий досвід подібної роботи.

 1.  freelancer isn't working in the service any longer

Client
Dmitry Kot
Ukraine Ukraine  3  0
Project published
1 month 21 days ago
357 views
Labels
 • транскрибация
 • субтитры
 • набор текста
 • аудио в текст
 • транскрипт аудио/видеозаписей
 • транскрибація укр\англ\рус
 • траскрибация украинский
Similar projects

Freelance projects in the category Transcribing