Freeelancers' best works 4

Filter

70 ₴Літературна сповідьКоротка #лірична розповідь написана у художньому стилі із застосуванням таких прийомів як: # ...   lesna_yulia  

30 $Перевод чисел из десятичной системы счистления в 2-36Программа перевода из десятичной системы счистления в двоичную(2), восьмиричную(8) и т.д. до 36-ричной системы счистления. написана на Паскале при каждом вводе ...   man-01rus  

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСІБ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІ... і
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження ...   mariakliamar  

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ... ів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження ...   mariakliamar